Rol en positie kwaliteitsmanagers opnieuw onderzocht

Maurik - Deventer, 17 juli 2017 10:45 | Hans Damman

Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) en VMT houden een enquête naar de rol en positie van kwaliteitsmanagers die werken in de voedingsmiddelenindustrie. Dit keer wordt ook de kwaliteitsvolwassenheid van bedrijven onderzocht. Via een toegezonden link kunnen geïnteresseerden de online vragen anoniem beantwoorden. Cees Beek, bestuurslid NNK, geeft inzicht in achtergronden, opzet en deelname.

 

Waarom houden NNK en VMT dit onderzoek?

“In 2011 hebben NNK en VMT een onderzoek uitgevoerd naar de rol en positie van de kwaliteitsmanager in de voedingsmiddelenindustrie. We hebben toen aangegeven het onderzoek na vijf jaar te zullen herhalen om te zien of er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de positie, rollen/taken en/of gevraagde competenties van de kwaliteitsmanager.”

 

“Daarnaast willen we nu ook onderzoeken of we de ‘kwaliteitsvolwassenheid’ van een bedrijf in kaart kunnen brengen. Dit gezien vanuit het perspectief van de kwaliteitsmanager.”

 

Hoe is dit onderzoek opgezet?

“Het onderzoek bestaat uit twee delen. Eerst willen we via een online enquête de kwaliteitsmanagers aan het woord laten. Daarna willen we in gesprek met stakeholders zoals opleidingsinstituten, certificerende instellingen, consultancy en detacheringsbureaus. Idem met leidinggevenden van kwaliteitsmanagers over hun mening over de positie, rollen/taken en/of gevraagde competenties van de huidige en toekomstige kwaliteitsmanager. De resultaten zullen inzicht opleveren voor deze stakeholders, bijvoorbeeld welke kennis en vaardigheden nodig zijn.”

 

Hoeveel vragen omvat de enquête?

“Eenenzestig. Deze zijn onderverdeeld in drie onderdelen: Kwaliteitsvolwassenheid van de organisatie, Rol en positie van de kwaliteitsmanager en Algemene informatie. Het invullen vraagt 15 tot 20 minuten.”

 

“Bij ‘kwaliteitsvolwassenheid’ kijken we naar het management, eigenaarschap van kwaliteit, overlegstructuur en middelen voor de kwaliteitsorganisatie en het monitoren van KPI’s en trends.

In het tweede deel vragen we naar hun positie en rol, taken, opleiding en competenties. Het derde, deel bevat enkele algemene vragen over henzelf.”

 

Hoe kunnen kwaliteitsmanagers deelnemen?

“De enquête staat online en kan daar anoniem worden ingevuld. We kunnen dus niet controleren of mensen die niet tot de doelgroep horen, deze invullen. Om dat laatste tegen te gaan, sturen wij kwaliteitsmangers gericht de link naar deze enquête toe. Zij kunnen deze opvragen bij mij (ceesbeek@gmail.com), bij de auteur van dit bericht (h.damman@vmt.nl) of bij VMT (redactie.vmt@mybusinessmedia.nl).”

 

Tot wanneer loopt de enquête?

“De vragen zullen tot eind augustus online staan.”

 

Wat gebeurt er met de gegevens?

“De enquête wordt volledig anoniem ingevuld. Resultaten zijn niet te herleiden naar personen of bedrijven, vandaar het gericht toesturen van de link naar de vragenlijst met toelichting. Ook zijn de ruwe gegevens alleen inzichtelijk voor het onderzoeksteam die voor geheimhouding tekent. Deze worden na het uitbrengen van het rapport gewist.”

 

Krijgen deelnemers inzage in de resultaten?

“Doordat men de enquête anoniem invult, kunnen we de deelnemers het eindrapport niet aanbieden. De resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens het Food Safety Event op 30 november in Amersfoort.”

 

“Op het Food Safety Event zal ook de Kwaliteitsmanager Food 2017 bekend worden gemaakt. Kandidaten kunnen zich hiervoor nog tot eind juli aanmelden. Met de verkiezing en het onderzoek hopen NNK en VMT het beroep kwaliteitsmanagement, de kwaliteitsmanagers zelf en opleidingsinstituten, nieuwe impulsen te geven.”

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X