Riskplaza publiceert informatiesheet Fipronil

Kaatsheuvel, 12 oktober 2017 10:42 | KTBA People in Food

Riskplaza heeft een informatiesheet opgesteld over de mogelijke gevaren van fipronil. Ook staat hierin een beknopte beschrijving van dit voorval. Deze informatie dient te worden gezien als naslagwerk. Het document is ook beschikbaar voor niet-leden van Riskplaza.

Gevaren volksgezondheid

Het document, dat verkrijgbaar is in Nederlands en Engels, heeft antwoorden op vragen als ‘wat is fipronil?’, de toepassing van deze stof en de consequenties voor de volksgezondheid, als ook relevante wetgeving in de EU en normen die Codex Alimentarius, EFSA en WHO/FAO hanteren. Afgesloten wordt met een korte alinea over te nemen maatregelen en uitgebreide referentielijst.

Riskplaza is een databank met informatie over de voedselveiligheid van ingrediënten. Daarmee geeft Riskplaza de levensmiddelenketen op een eenvoudige wijze inzicht in de beheersing van gevaren die zich in ingrediënten kunnen voordoen. Het Riskplaza-audit+ systeem is hieraan gekoppeld.

KTBA people in food is een kennispartner van VMT

VMT organiseert op 7 november 2017 een event over Fipronil.


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X