Regelgeving voor etiketten tiert welig

De Europese wet- en regelgeving voor etikettering is in ruim zeven jaar uitgegroeid tot een omvangrijk systeem van voorschriften en regels. Vorig jaar is er niet veel aan toegevoegd en de verwachting is dat dit ook komend jaar niet gebeurt. Wel worden onduidelijkheden en onvolledigheden aangepakt. Een kort overzicht van de stand van zaken.Dit artikel is verschenen in VMT 7 van 1 juni 2018.

Blok Afgesloten Content VMT