Rapport: voedselintegriteit groot probleem, blockchain moet dit oplossen (video)

Den Haag, 8 januari 2018 12:13 | Sophie Laemers

De ontwikkeling van blockchaintechnologie (BCT) gaat snel en is onvoorspelbaar. “De agrifoodsector heeft een unieke positie om het potentieel van BCT te verkennen”, melden Wageningen University & Research (WUR) en TNO. De onderzoekers komen met aanbevelingen voor de implementatie van BCT.

In het rapport publiceren WUR en TNO ervaringen en bevindingen van de pilot study ‘Blockchain voor Agrifood’.

Het project heeft onder andere als doel om BCT en zijn implicaties in de agrifoodketen beter te begrijpen en te onderzoeken wat nodig is om BCT daadwerkelijk toe te passen in agrifoodketens.

Certificeringsschema’s

In het rapport constateren de onderzoekers dat er een (te) grote variëteit is aan certificeringsschema’s, dat een verhoogd risico op fraude (verkopen van ongecertificeerde producten met hoge kwaliteit claims) en vervalsing tot gevolg heeft.

Blockchain kan, in tegenstelling tot de traditionele gecentraliseerde database, gebruikt worden om te verzekeren dat verschillende partijen dezelfde informatie over de validiteit en herkomst van certificaten delen die onvervalsbaar is.

Voedselintegriteit

In de huidige situatie wordt veel data gecontroleerd en toevertrouwd aan derde partijen. De data worden ofwel opgeslagen op papier of in een gecentraliseerde database. Deze benadering brengt problemen met zich mee zoals hoge kosten, inefficiëntie van papierwerk, fraude, corruptie en fouten, zowel op papier als in de IT-systemen.

Deze problemen geven aan dat de transparantie en het vertrouwen in de agrifoodketen niet zijn opgelost, of op sommige momenten zelfs erger zijn geworden. Dit is een bedreiging voor de voedselveiligheid- en kwaliteit en duurzaamheid. “Voedselintegriteit is een groot probleem geworden”, zo stellen de onderzoekers.

Potentie

De agrifoodsector heeft een unieke positie om het potentieel van BCT te verkennen, zo wordt gesteld in het rapport. BCT kan ketenpartners helpen om de transparantie en efficiëntie van zakelijke transacties te verbeteren en zorgen voor een betere naleving van processen.

Daarnaast werkt BCT als een track-and-trace van voedingsmiddelen. BCT heeft ook een toegevoegde waarde voor ngo’s en investeerders. Wanneer er geen sturing wordt gegeven aan de BCT, dan kan dit zorgen voor verlies van resources en gemiste kansen voor bedrijven en de maatschappij als geheel.

Beleidsaanbevelingen

De snelle en onvoorspelbare ontwikkeling van blockchaintechnologie maakt het volgens TNO en WUR moeilijk voor overheden en commerciële organisaties om strategische beslissingen te nemen en hoe te reageren op de blockchaintechnologie.

In het rapport worden de volgende punten genoemd als beleidsaanbevelingen:

  • Faciliteren en aanmoedigen van groei van blockchain-georiënteerde ecosystemen in de agrifoodketen

  • Ondersteuning en stimulatie van blockchain als deel van de gedigitaliseerde strategie om transparantie, efficiëntie, competitie en duurzaamheid in de agrifoodsector te verhogen

  • Ontwerp van een duidelijk regelgevend kader voor implementaties van blockchain

  • Overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie om bewijs te leveren voor de toegevoegde waarde van de blockchaintechnologie

Proof of Concept

De Proof of Concept (PoC)-pilot laat zien dat het haalbaar is om informatie omtrent certificering in een blockchain te plaatsen, met een permissioned ledger en een smart contract, zo meldt het rapport. PoC is een methode waarmee gekeken wordt naar de haalbaarheid van aangeboden IT-oplossingen en naar de  invloed van een nieuw systeem op andere systemen.

De gebruikte PoC-demonstrator heeft echter wel beperkingen met de hoeveelheid data en informatie die gedeeld kan worden, geven de onderzoekers toe. De demonstrator richtte zich op één smart contract tegelijkertijd. In de ‘echte’ wereld is het van belang dat meerdere smart contracts worden ingezet voor verschillende contractuele relaties om zakelijke vertrouwelijkheid te behouden.

Transparantie, vertrouwen en data

Er is een toenemende behoefte vanuit de maatschappij aan meer informatie en transparantie in de voedselketens, meldt projectleider Lan Ge van WUR.

Consumenten, overheden en maatschappelijke organisaties maken zich steeds meer zorgen om voedselkwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden. De zorgen uiten zich in een toenemende vraag naar data en informatie over voedsel en voedselproductie.”

Tegelijkertijd is er ook een gebrek aan vertrouwen. Aan de betrouwbaarheid van veel claims wordt getwijfeld. Vanuit de maatschappij is er grote behoefte aan transparantie in de voedselketens. Die transparantie is nodig om het vertrouwen in ons voedsel te waarborgen”.

Video