RIVM start aanvullend onderzoek naar inname nitriet en lood

Utrecht, 17 mei 2017 09:00 | Jael Lambers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat de inname van nitriet en lood bij mensen tussen de 2 en 79 jaar waarschijnlijk niet binnen de veilige marges ligt. Het instituut meldt dat ‘aanvullend onderzoek nodig’ is om deze berekeningen te staven.

Het RIVM verrichtte onderzoek naar de inname van nitraat en nitriet als voedingsadditieven en maakte van lood een innameschatting, op basis van de gemeten gehalten in voedingsmiddelen. Deze uitkomsten zijn vergeleken met de maximum toegestane waarden van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Van nature verrijkt

Voedingsmiddelen bevatten van nature nitriet en nitraat. Daarnaast worden ze aan bepaalde voedingsmiddelen toegevoegd als conserveermiddel zoals aan salami of ham (nitriet) en aan kaas (nitraat).

Bovendien raken planten verrijkt met lood doordat ze het lood dat in de bodem zit opnemen.

Maximum toegestane hoeveelheden

Het RIVM heeft de innameberekeningen van nitraat en nitriet berekend op basis van de maximum toegestane hoeveelheden, die aan producten als additief mogen worden toegevoegd (conform artikel 27 van Verordening 1333/2008).

Gebrek aan gegevens

Uit de berekening bleek dat de inname van nitraat binnen de veilige marges ligt. Voor nitriet leek dit niet het geval te zijn. Tijdens het onderzoek naar de inname van nitraat en nitriet als voedingsadditieven kon het RIVM de natuurlijke nitraatverrijking meenemen.

Wegens gebrek aan gegevens van de natuurlijke verrijking van nitriet slaagde het instituut er niet in om de juiste gegevens te verkrijgen voor nitriet. Hierdoor kan het zijn dat de berekende inname in de praktijk lager ligt dan dat het RIVM in zijn onderzoek berekend heeft, door het gebruik van conservatieve aannames.

Eerder gemeten gehalten

Voor lood heeft het instituut eerder gemeten gehalten in voedingsmiddelen gebruikt, zodat ze een zo goed mogelijke innameschatting kon maken met de beschikbare data.

Negatieve gevolgen

De EFSA deed eerder toxicologisch onderzoek naar de gevolgen van een hoge inname van nitriet, nitraat en lood. Uit het onderzoek bleek dat een hoge inname van nitriet een negatief effect op longen en hart heeft. RIVM meldt in het onderzoek dat een te hoge inname van bepaalde nitrosamines een kankerverwekkende werking kunnen hebben.

Een hoge inname van nitraat bleek de groei van jonge kinderen te belemmeren en hoge inname van lood bleek de hersenontwikkeling, nieren en de bloeddruk te belemmeren.

Afgeleide stoffen

Volgens het RIVM is het bij vervolg onderzoek, naar de consumptie van nitriet, nodig om de maximale hoeveelheden voor nitriet als additief in het onderzoek te vervangen voor de volledig gemeten gehalten in de voedingsmiddelen. Ook zouden afgeleide stoffen van nitriet moeten worden meegenomen.

Biomonitoring

Het instituut geeft aan dat aanvullend onderzoek naar de inname van lood uitgevoerd kan worden via biomonitoring. Dit blijkt namelijk een geschikte methode te zijn om onderzoek naar de blootstelling aan lood en de gevolgen hiervan goed te kunnen meten.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). RIVM geeft aan dat het onderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling van een efficiënt systeem om de inname van levensmiddelenadditieven te monitoren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X