Productie en transport Vivera nog duurzamer

Holten, 15 juni 2016 15:22 | Nathan Strik

Vivera heeft aangekondigd de verduurzaming van het merk en de bedrijfsprocessen overminderd voort te zetten. Dit liet de producent van vleesvervangers op 14 juni weten.

In het MVO-jaarverslag 2015 van Vivera laat het bedrijf zien dat het efficiëntieslagen maakt die zorgen voor een besparing op grondstoffen en energie. Dit komt uiteindelijk ten goede aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Ketenbeheer

Vivera vindt dat het bedrijf verder moet kijken dan ‘slechts’ de grenzen van de onderneming. Algemeen directeur Heite Dommerholt: “Wij streven ernaar om zoveel mogelijk circulair te ondernemen en de complete productiecyclus, van de teelt van de gewassen tot de verwerking van de uiteindelijke restproducten, in eigen hand te houden.”

Gecertificeerd milieumanagement

Uit het verslag blijkt ook dat dit jaar de eerste audits voor een ISO 14001-certificering plaatsvinden. Deze verdere standaardisering van de productieprocessen komt ten goede aan de hoge kwaliteitsstandaard die Vivera nastreeft. De certificering vereist een goede structuur om de milieuprocessen te borgen en continu te herzien en te verbeteren.

Duurzame ketens

Naast de diverse stappen die Vivera het afgelopen jaar op productieniveau maakte, participeert het merk actief in duurzame ketens zoals de ‘Rabo Circular Economy Challenge’ en het koplopersprogramma ‘Natural Captains’: grote landelijke initiatieven om kennisdeling en innovatie te bevorderen.

Eisen aan transporteurs

Ook het transportbeleid werd in 2015 verder aangescherpt. Voortaan werkt Vivera waar mogelijk met transporteurs voorzien van het ‘Lean & Green-label’.

Ambities

In aanloop naar 2025 wil Vivera een volledig veganistische productiefaciliteit realiseren. Ook ten aanzien van de eigen energievoorziening worden er stappen gemaakt. Nog dit jaar wordt begonnen met de aanleg van zonnepanelen op het dak van de productielocatie in Holten.

Lees het volledige MVO-verslag van Vivera hieronder.