Pluimveesector : financiële gevolgen ophokplicht groot (UPDATE)

Deventer, 21 april 2017 12:30 | Jael Lambers

Na het opheffen van de ophokplicht halen bedrijven nu opgelucht adem. In de twaalf weken dat deze duurde, raakten bedrijven de status ‘vrije uitloopeieren kwijt en verkochten ze als scharreleieren. Maar Nepluvi waarschuwt: er blijven risico’s voor nieuwe uitbraken van vogelgriep bestaan.

De ophokplicht is donderdag 20 april tot een einde gekomen.

Grote financiële gevolgen

Nepluvi, vereniging van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie, ziet dat de financiële gevolgen van de ophokplicht groot zijn voor een deel van de pluimveesector.

“Daarom begrijpen we het besluit van de ministerie van Economische Zaken maar zijn we tegelijkertijd ook bezorgd, want het risico op insleep vanuit de natuur is zeker niet tot nul gereduceerd en nieuwe uitbraken zouden grote financiële gevolgen hebben voor de pluimveesector.”

Hygiëne

Nepluvi is dan ook blij dat de hygiënemaatregelen voorlopig van kracht blijven.

Eerder riep de eiersector Van Dam op om de ophokplicht de week voor Pasen op te heffen, maar dit kon wegens onzekerheid nog niet worden doorgevoerd.

Branchevereniging Anevei vertelt aan nu.nl dat ze toch blij zijn dat de ophokplicht eindelijk voorbij is en dat kippen nog nooit zo lang gedwongen binnen moesten zitten.

Ook Bolletje is tevreden

“Wij zijn verheugd dat de beslissing van het eindigen van de ophokplicht is genomen. Zodra er voldoende productie beschikbaar is zullen wij direct overschakelen op vrije-uitloopeieren zoals we dat ook, voor de ophokplicht van kracht werd, hebben gedaan,” aldus Jeroen Kruijf, woordvoerder Bolletje.

Aanpassing wetgeving vrije-uitloopeieren

Door een ophokplicht langer dan twaalf weken raakten bedrijven de status vrije-uitloopeieren kwijt. De Belgische Boerenbond vraagt Europa om haar wetgeving voor vrije-uitloopeieren te herzien, zodat in perioden van de ophokplicht de vrije-uitlooppluimveehouders hun vrije-uitloop status kunnen behouden.

Ook de Nederlandse pluimveesector is voorstander van het aanpassen van de wetgeving voor vrije-uitloopeieren. Nepluvi staat achter de Belgische Boerenbond.

“Als omwille van een reëel gevaar vanuit de natuur het onverstandig is om kippen naar buiten te doen dan moet de vrije-uitloopsector daar niet de dupe van worden.”

Druk vermindering

Aanpassingen in de wet zou de druk voor het opheffen van de ophokplicht verminderen. “Dit is gunstig, omdat dan gewacht kan worden totdat het risico echt heel laag geworden is,” meldt Nepluvi.

Maar de vertegenwoordiger van pluimveevleesverwerkende bedrijven vraagt zich af of het niet verstandiger is om de vrije-uitloop altijd beter te beschermen.

“Is het echt zo belangrijk voor de dieren om een onbeschermde vrije-uitloop te willen, of zouden de kippen juist altijd beter beschermd moeten worden? Het is in ieder geval wel duidelijk dat de markt, en dus de consument, er wat extra geld voor over heeft.”

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X