‘Gehele industrie moet keuzes uitleggen’

Den Haag, 7 juni 2017 18:00 | Hans Damman

Alle medewerkers in de voedingsmiddelenindustrie dienen keuzes die de industrie maakt uit te leggen en het debat daarover aan te gaan met de maatschappij, vertelt Philip den Ouden in zijn afscheidsinterview in VMT 7 van 2 juni. “Durf je kwetsbaar op te stellen.”

 

Langere versie op VMT.nl

Een lange versie van het interview met Philip den Ouden is voor abonnees te lezen op VMT.nl.  Daarin gaat hij ook in op de onvoorspelbaarheid van de NVWA, de samenwerking met retail, het nadeel van de oprukkende huismerken en de gevolgen van automatisering en digitalisering die een geheel andere inrichting van organisaties vergen.

 

FNLI op de kaart gezet

Den Ouden heeft vanaf de oprichting van de FNLI in 2004 het gezicht gevormd van de koepelorganisatie waarbij vrijwel alle branche-organisaties in de voedingsmiddelenindustrie zijn aangesloten. “We zijn er in geslaagd onze organisatie te professionaliseren en de FNLI bij politiek Den Haag op de kaart te zetten.”

 

Populisme politiek en maatschappij

Den Ouden stelt zich kritisch op tegenover de politiek. “Af en toe heb ik toch moeite met de manier waarop de politiek te gemakkelijk met moeilijke vraagstukken omgaat. De kennis is er en vanuit hun verantwoordelijkheid mogen politici die soms beter tot zich nemen in plaats van feitenvrij gemakkelijk scorende dingen in de Tweede Kamer te roepen, onder het motto van: ik moet scoren van mijn fractieleider.”

 

NGO’s geven verkeerd beeld

Ook NGO’s verwijt hij burgers veel te gemakkelijke oplossingen voor te spiegelen. “Wat je ook doet, het is niet genoeg. Iedere keer ligt de focus op één item. Alsof voeding en voedingspatronen zo simpel zijn. Als we suiker met 50% verminderen, zijn we dan van het probleem af? “

“Vijf, tien jaar gelden was het vet. Nu suiker, terwijl vet weer deels is gerehabiliteerd. De discussies illustreren dat consumenten voor een omvangrijk en ingewikkeld probleem graag snel een gemakkelijke oplossing willen zien. Dat kan natuurlijk niet als je naar echte oplossingen zoekt.

 

Eigen verhaal vertellen

Het zal niet gemakkelijk worden om het vertrouwen van de consument te herstellen in zijn voedsel. Vandaar dat Den Ouden de gehele voedingsmiddelenindustrie oproept het debat met de maatschappij op allerlei manieren en via allerlei wegen aan te aan. “Leg de keuzes die je maakt uit en durf je kwetsbaar op te stellen.”

De uitzendingen van de Keuringsdienst van Waren noemt hij als een goed voorbeeld. Nog te vaak willen producenten daar niet aan meewerken. Ook de CO2-verdoving van varkens door Vio noemt hij al een goed voorbeeld. “Niet gemakkelijk, wel noodzakelijk.”

 

Grote uitdagingen industrie

Volgens de FNLI-voorman staat de industrie de komende tijd voor grote uitdagingen. Behalve het herstellen van het consumentenvertrouwen noemt hij de energietransitie van olie en gas naar energievormen, de digitalisering van de keten, nieuwe technologie als 3D -printenan zorgen voor grote uitdagingen. 

“Digitalisering heeft een enorme impact en biedt fabrikanten de kans om direct met de consument te gaan communiceren. Welke positie kunnen fabrikanten daarin innemen? Hoe gaat de consument zich daarin bewegen? Wat gebeurt er als de Chinezen of Amerikanen op onze markt komen? Alles is in beweging. Ons ledenbestand kan er over tien jaar heel anders uit zien.”

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X