Overheid start in 2017 onderzoek naar minerale oliën

Den Haag, 12 december 2016 14:06 | Lisanne Moraal

De Nederlandse overheid start begin 2017 een monitoringsprogramma naar de minerale oliën MOAH en MOSH in verpakkingen, die schadelijk voor de gezondheid zouden zijn. Producten als babyvoeding, rijst, pasta en cornflakes worden onder meer onderzocht.

Eind november is een aanbeveling aangenomen waarin erkent wordt dat deze minerale oliën schadelijk kunnen zijn.

In het ‘plan van aanpak minerale oliën in voedingsmiddelen in Nederland’ van het ministerie van Volksgezondheid staat dat er op dit moment nog niet een geschikte analysemethode is, en deze nu ontwikkeld wordt door RIKILT (instituut voor voedselveiligheid) in samenwerking met het laboratorium van de NVWA in Groningen. Naar verwachting is de methode voor voedingsmiddelen begin 2017 gereed.

Monitoring

Nederland zal (naar verwachting) begin 2017 starten met onderzoek naar babyvoeding, rijst, pasta en cornflakes. Een jaar later worden brood, hagelslag, worst en noten onderzocht. Deze productcategorieën lijken het meest gevoelig voor vervuiling, zo bleek eerder uit onderzoek van EFSA.

“Resultaten zullen in 2017 en 2018 beschikbaar komen, dat betekent dat (wettelijke) maatregelen op basis van deze bevindingen in 2018 of 2019 verwacht worden. Intussen blijft de overheid inzetten op nadere kennisontwikkeling en op het stimuleren van maatregelen om tot vermindering van het probleem te komen. Het RIVM doet nader onderzoek naar de toxicologische eigenschappen van de samenstellende stoffen. Bekend is dat zowel het voedingsmiddelenbedrijven (producenten en supermarkten) als de verpakkingsindustrie zich buigen over mogelijke beheersmaatregelen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken doet onderzoek naar mogelijke maatregelen in de verpakkingsketen”, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Foodwatch

Zelfbenoemd voedselwaakhond Foodwatch vindt dat er nu maatregelen moeten worden getroffen.

“Op grond van het voorzorgsbeginsel – in Europese wetgeving verankerd – kunnen bedrijven verplicht worden om risicoproducten te voorzien van functionele barrières. Hiermee kunnen de gevaarlijke stoffen die in de verpakking aanwezig zijn, worden tegenhouden. Ook dienen zo snel mogelijk maximale limieten voor MOAH en MOSH in voedsel van kracht te worden”, aldus Foodwatch.