Nieuw consortium start PULSE voor eiwittransitie

's-Hertogenbosch, 17 oktober 2017 12:37 | Sophie Laemers

De nieuwe consortiumpartners van het project PULSE zijn bekend. Limagrain, GEA, Cosucra, MFH Pulses, Ruitenberg Ingredients en Sofine Foods werken samen om het aandeel plantaardige eiwitten in de voeding te vergroten.

PULSE (Protein Utilisation from Legumes for a Sustainable European crop) is een samenwerking tussen HAS Hogeschool en onderzoeksinstituut NIZO.

Vanuit het project zal onderzoek verricht worden naar peulvruchten zoals erwt, veldboon en lupine. Dit zijn kansrijke peulvruchten voor het Nederlandse klimaat. In het project zal ook de functionaliteit van deze eiwitten onderzocht worden en de invloed van het productieproces hierop.

“Het is heel belangrijk dat het onderzoek zich richt op de hele keten. Alleen op die manier kunnen we onze ambitieuze doelstellingen bereiken,” benadrukt Fred van de Velde. Van de Velde is naast projectleider van PULSE ook Principal Scientist Protein Functionality van NIZO en de nieuwe lector ‘eiwittransitie in voeding’ bij HAS Hogeschool.

Brede toepassing hoogwaardige eiwitten

Het doel van het project is om zo hoogwaardige mogelijke eiwitten-ingrediënten te ontwikkelen uit peulvruchten. “Onze ambitie is om deze eiwitten breed toegepast te krijgen in een verscheidenheid aan voedingsmiddelen. Denk aan bijvoorbeeld het vervangen van kippenei-, melk-, of vleeseiwit,” legt Van de Velde uit.

Eiwittransitie

Door brede toepassing van de plantaardige eiwitten in voedingsmiddelen, wil PULSE bijdragen aan de eiwittransitie. En die eiwittransitie, die is hard nodig, zo stelt de eiwitexpert.

Momenteel is in Nederland 63% van de eiwitten in menselijke voeding van dierlijke oorsprong en 37% van plantaardige oorsprong. “Een verhouding van 50:50 wordt gezien als een meer wenselijke situatie om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag voor voedselproductie om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden,” aldus Van de Velde.

Financiële ondersteuning

Alle consortiumpartners zijn zowel financieel als inhoudelijk (uitvoerend) betrokken bij het project. SIA-RAAK, het nationale regieorgaan voor praktijkgericht onderzoek dat het project onlangs goedkeurde, zal het onderzoek ook financieren.

FAO Pulses and climate change