Nationale Voedseltop: kraamkamer van voedselinitiatieven

Den Haag, 30 januari 2017 11:54 | Maurice de Jong

De veelheid aan initiatieven en samenwerkingsverbanden die tijdens de Nationale Voedseltop het levenslicht zagen, moeten ervoor zorgen dat Nederland over vijf tot tien jaar uitgroeit tot onbetwiste leider in duurzame en gezonde voeding. “Iedereen moet meedoen.”

De overheid pakte groots uit afgelopen donderdag: vier ministeries (Volksgezondheid, BZ, EZ en Infractructuur en Milieu) en de bijbehorende bewindspersonen gaven acte de presénce tijdens de Nationale Voedseltop in de New Farm Den Haag. Op deze plaats vond een ware geboortegolf plaats aan initiatieven die Nederland weer leidend moeten maken op het gebied van duurzame en gezonde voeding.

Samenwerking voedselketen

Verandering is nodig, zovindt staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “We putten wereldwijd grondstoffen uit. Het Nederlandse antwoord op deze wereldvraag kunnen we oplossen met Nederlandse technologie.”

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken benadrukt wel dat hiervoor samenwerking essentieel is. “We kunnen veranderingen tot stand brengen als iedereen meedoet. Supermarkten hebben hierbij een belangrijke rol. Zij bepalen immers grotendeels de consumentenvraag. Ik vind wel dat boeren dan een eerlijkere prijs moeten krijgen.”

Duurzame grondstoffen

Conny Braams, bestuursvoorzitter van Unilever Benelux, wijst ook op de rol van de overheid zelf in de verduurzaming. Zo moet ze meer de dialoog aangaan met de maatschappij hierover. “Je hebt ook hoge importtarieven op duurzame grondstoffen en dat is niet goed.”

Volgens Braams moet bij de consument zelf ook veel gebeuren, omdat de meeste impact van emissies in deze schakel zit. “Wij als marketingbedrijf kunnen hun gedrag niet veranderen. Dus ook dat moeten we met elkaar doen.”

Holland Innovative Potato

Samenwerking was waar het allemaal om draaide op de Nationale Voedseltop. Bedrijven en organisaties gaven hier commitments af met als doel eten gezonder en duurzamer te maken. Alvast een greep uit de initiatieven. [Holland Innovative Potato (HIP)][2] is een langjarig onderzoeksproject waarin bedrijven uit veredeling, handel en industrie werken aan vernieuwend onderzoek op het gebied van veredeling, agronomie en verwerking om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Eind 2016 lanceerde de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) het initiatief al. “Nederland is een drager van aardappelkennis. We zijn blij dat ook EZ is aangesloten”, zegt Robert Graafland van HIP. “Uiteindelijk willen we een betere aardappel ontwikkelen.”

Circular Economy in food

Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland van Rabobank presenteerde de Taskforce Circular Economy of Food met als doel zoveel mogelijk producten te verwaarden. “We moeten ieder molecuul inzetten om te voeden. “

Momenteel zijn zo’n 25 bedrijven bij de taskforce aangesloten, maar dat moeten er ruim honderd worden, waarbij Huurne voedingsbedrijven oproept om mee te doen. “Over een aantal jaar moet voedselverspilling 0% zijn.”

Plantaardige eiwitten

Ook stonden plantaardige eiwitten hoog op de agenda. Zo was het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nauw betrokken bij het opzetten van het IMVO convenant plantaardige eiwitten.

“Dierlijke eiwitten leggen een groot beslag op de aarde. Plantaardige eiwitten zijn daarom heel belangrijk voor de toekomst”, vertelt minister Lilianne Ploumen.

Het maken van afspraken tussen de betrokken partijen in het convenant bleek lastig, ervoer Ploumen. “Ngo’s en fabrikanten hebben toch andere eisen. Wij brengen ze samen. Het loont de moeite want straks moet het voor iedereen vanzelfsprekend zijn om meer producten met plantaardige eiwitten te eten.”

Gezonde productsamenstelling

Een opvallend initiatief is het Actieteam Gezonde Productsamenstelling van TNO.

“Hierbij zullen samen met de voedingsindustrie stappen worden gezet om de productsamenstelling te verbeteren. We zullen bedrijven bezoeken om meer resultaten te bereiken”, zegt Ronald Visschers van TNO.

Het Actieteam richt zich niet op de koplopers, maar juist op ondernemingen waar gezonde productontwikkeling nog onderbelicht is. Meer initiatieven zijn te vinden op de website van [Voedselagenda][1].

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X