NVWA: met de kennis van nu hadden we eerder moeten handhaven

Den Haag, 11 augustus 2017 10:47 | Maurice de Jong

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit kreeg in november 2016 al signalen over het mogelijk gebruik van fipronil bij het reinigen van kippenstallen. Maar toen was nog niet bekend of het verboden middel in kippen of eieren terecht zou komen.

Dit blijkt uit een Kamerbrief van de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Edith Schippers en staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Het anonieme signaal over het mogelijke illegale gebruik van biociden met fipronil bij het schoonmaken van stallen was voor de NVWA geen aanleiding een onderzoek te starten naar fipronil in eieren.

Strafrechtelijk onderzoek fipronil

Wel besloot de opsporingspoot van de NVWA, de NVWA-IOD, al eerder namelijk in 2015 om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar het illegale gebruik van fipronil bij de reiniging van kippenstallen.
Fipronil mag dan verboden zijn, het middel levert geen direct gevaar op voor de volksgezondheid zo bleek uit een risicobeoordeling uit 2012 van Bureau Risico en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA, Rikilt en het RIVM.

De NVWA krijgt jaarlijks honderden tips en meldingen van fraude binnen. Afgaande op de risico’s besluit de voedselautoriteit of een vervolgonderzoek noodzakelijk is. “Wanneer dit standaard zou gebeuren zou dit alleen kunnen met de veelvoud van de huidige capaciteit van de NVWA”, meldt de Kamerbrief.

Handhaving eerder

Toch lijkt het BuRO achteraf spijt te hebben dat ze niet eerder met handhavingsacties begon. “Met de kennis van nu over het gebruik en de aanwezigheid van fipronil in eieren zouden we adviseren eerder met de handhavingsacties te starten en niet alleen het traject van strafrechtelijk onderzoek te volgen.” Al benadrukt BuRO nog steeds dat het om een “klein risico” voor de volksgezondheid gaat.

Omvang fipronil-schandaal

De omvang van het gebruik van fipronil kwam pas aan het licht bij de inbeslagname van de administratie van Chickfriend dat biociden met fipronil inzette om pluimveestallen te reinigen. Op 19 juli is de verboden stof daadwerkelijk aangetroffen in monsters van eieren.

FAVV

Al op 19 juni vonden de Belgische autoriteiten fipronil aan in eieren. Hierover is ook contact geweest met Nederland. Twee Nederlandse verdachten kwamen in beeld. Zodoende kon de NVWA ook de koppeling maken naar het eigen strafrechtelijk onderzoek dat in 2015 begon. De NVWA kreeg van haar Belgische tegenhanger FAVV op 28 juni het verzoek om een onderzoek in te stellen naar Chickfriend.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X