‘Kweekvlees zorgt op langere termijn voor meer opwarming dan veestapel’

Oxford, 19 februari 2019 11:00 | Willem Paul de Mooij

De productie van kweekvlees zorgt niet per definitie voor minder opwarming van de aarde dan traditionele productie van rundvlees in de veehouderij. Kweekvlees produceren op grote schaal vereist veel energie en als deze energie afkomstig is van fossiele bronnen, dan blijkt een traditionele veehouderij op langere termijn gunstiger voor het klimaat.

Blok Afgesloten Content VMT