Wetenschap vertaald naar wetgeving voor glycidylesters

DEVENTER, 6 augustus 2018 10:00 | Manoeska Lintsen

Vetzuuresters van glycidyl stonden de afgelopen jaren onder de aandacht bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Aanbevelingen tot monitoring van hun aanwezigheid hebben geleid tot meer gegevens om de blootstelling nauwkeuriger te beoordelen. Wat is daarvan het resultaat en wat wordt er verwacht van de industrie? Dit artikel is verschenen in VMT 7 van 1 juni 2018.

Blok Afgesloten Content VMT