Industrie nog vrij onbekend met BRC Food 8

Kaatsheuvel, 13 september 2018 07:53 | Hans Damman

Maar liefst 65% van de deelnemers aan het webinar 'Menselijk handelen de nieuwe norm?' van KTBA gaf aan dat dit webinar hun eerste kennismaking was met versie 8 van de BRC Food. Slechts 15% gaf aan de belangrijkste wijzigingen te kennen terwijl nog eens 20% hierover nog vragen heeft. Hen allen wacht een flinke klus om hun bedrijf te laten voldoen aan de nieuwe norm. 18% denkt hiervoor zelfs meer dan 160 manuren nodig te hebben.

Blok Afgesloten Content VMT