ISO vraagt reacties op concept ISO 22.000

Utrecht, 18 mei 2017 09:35 | Hans Damman

Gebruikers en belanghebbenden kunnen tot half juni 2017 reageren op de concepttekst van de vernieuwde ISO 22000. De definitieve versie van ISO 22.000 wordt rond de zomer van 2018 verwacht.

De concepttekst van de norm kan via de klantenservice van NEN worden besteld. Reacties kunnen worden gestuurd naar de nationale norm commissie ISO 22000 via Paul Besseling, pbesseling@precon-food.nl, die als food safety consultant van Précon Food Management, lid is van de nationale commissie ISO 22000 en lid van de internationale werkgroep voor de revisie van ISO 22000.

Deze Nederlandse commissie zal zes juni 2017 het vanuit Nederland ontvangen commentaar bespreken. Het commentaar wordt vervolgens doorgezet naar het ISO-secretariaat in Denemarken.

Gevarenanalyse en rol in organisatie

De vernieuwde ISO 22.000 verzet de bakens als het gaat om de gevarenanalyse volgens HACCP en ook als het gaat over de rol die voedselveiligheid speelt in de strategie van een organisatie.

De High Level Structuur (HLS) zorgt ervoor dat de vernieuwde standaard goed aansluit op andere ISO standaarden zoals ISO 9001 en 14001.

Duidelijkheid over OPRPs en CCPs

Verdere uitwerking van de operationele basisvoorwaarden (OPRPs) brengt meer duidelijkheid in situaties waar kritiek beheerspunten (CCPs) niet mogelijk, dan wel, niet noodzakelijk zijn.

In VMT 7 die 2 juni zal verschijnen, zal in het artikel ‘Vernieuwde ISO 22000 verzet de bakens’ uitgebreid ingegaan worden op de belangrijkste veranderingen die worden voorgesteld in de conceptversie van de vernieuwde ISO 22000.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X