FrieslandCampina voorziet pijnlijke maatregelen zuivelsector

Amersfoort, 18 april 2017 10:52 | Dionne Irving

Zuivelmultinational FrieslandCampina voorziet pijnlijke maatregelen voor de zuivelsector, omdat die moet veranderen om zijn bestaansrecht veilig te stellen.

Dit zei bestuursvoorzitter Roelof Joosten in het FD. Volgen Joosten moeten er meer koeien in de wei, moet er meer geld komen voor innovatie en moet het ammoniakprobleem sneller worden aangepakt.

Noodmaatregelen

De Nederlandse zuivelsector heeft een aantal maatregelen moeten nemen om aan de Europese mestregels te voldoen. De veestapel moet met 160.000 koeien krimpen, daarvan zijn 100.000 koeien geslacht. Daarnaast wordt het fosfaatgehalte verminderd door aangepast voer en door veehouders te stimuleren om te stoppen.

Mest vergisten

Vijftig boeren van FrieslandCampina hebben een intentieverklaring getekend om een mestinstallatie op het boerenerf te plaatsen waarin de mest wordt verzameld en verwerkt tot biogas. “We verwachten dat dit aantal zal toenemen en dat er medio 2018 130 boeren zijn met een mestvergister op het erf”, zegt Joosten in het FD.

In de ogen van Joosten moeten de boeren beter luisteren naar de markt, maar de consument ook snappen voor welke uitdagingen de boer staat.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X