FrieslandCampina: meer CO2-reductie nodig voor klimaat neutrale groei

Amersfoort, 15 mei 2017 15:30 | Maurice de Jong

FrieslandCampina gebruikte het afgelopen jaar meer duurzame energie en ook nam de hoeveelheid suiker en zout in producten af. Toch zijn er nog wel stappen te maken voor het zuivelconcern, zo blijkt uit het MVO-jaarverslag 2016.

Afgelopen jaar reduceerde FrieslandCampina de CO2-uitstoot van zijn productie en transport met 4%. Dit betekent een vermindering naar 925 kt CO2-equivalent. Dit komt door het toenemend gebruik van duurzame energie: 78% van de totale hoeveelheid elektriciteit komt uit duurzame bronnen.

CO2-uitstoot

Bij de boeren nam de CO2-uitstoot juist met 5,6% toe. Om het tij te keren richtte FrieslandCampina in 2016 de coöperatie Jumpstart op. Deze heeft als doel mest te vergisten om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Groene energie

FrieslandCampina zegt “gegarandeerd groene energie” af te nemen bij de leden-melkveehouders om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie. Alleen als ook de CO2-uitstoot afneemt, kan in 2020 klimaatneutrale groei worden bereikt, aldus het concern. Ook in het buitenland hielp de zuivelmultinational boeren, zo blijkt uit het MVO-jaarverslag 2016. FrieslandCampina organiseerde in 2016 voor het Dairy Development Programma zo’n 473 trainingssessies voor boeren in onder andere Vietnam, Indonesië, China en Nigeria. Hieraan deden 18752 agrariërs mee.

Nutriënten

Ook scherpte FrieslandCampina haar Global Nutritional Standards aan. Zo selecteerde het bedrijf meer producten om de hoeveelheid zout, suiker en calorieën te verminderen. Alle nieuw te ontwikkelen voedingsmiddelen dienen aan de scherpere criteria te voldoen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X