Focus op zuivel werpt vruchten af

DEVENTER, 6 december 2017 11:00 | Els van den Brink

Het aantal chemische en microbiologische analyses is de laatste vijf jaar met 40 procent toegenomen, constateert directeur Jan Bobbink van Qlip, het grootste melk- en zuivellaboratorium van Europa. Maar liefst vier procent van de omzet wordt gereserveerd voor onderzoek dat leidt tot de ontwikkeling van de weidegangindicator, bigdata-analyse, VLOG-erkenning en onsite analyses. Dit artikel komt uit de printuitgave van VMT 14.

Blok Afgesloten Content VMT