‘Europese limiet voor 3-MCPD-esters nodig’

Zoetermeer, 30 oktober 2018 11:50 | Nicole Vervaet

De procescontaminanten glycidol-esters en 2- en 3-MCPD-esters zijn stoffen die pas relatief kort geleden zijn gedetecteerd en als schadelijk beoordeeld. De European Food Safety Authority (EFSA) trok aan de bel en schreef er meerdere rapporten over. Dit artikel is verschenen in VMT 12 van 19 oktober 2018.

Blok Afgesloten Content VMT