Europarlementariërs zijn tegen import GM-sojaboon

Brussel, 13 juli 2017 14:25 | Anne Groen

Europarlementariërs roepen de Europese Commissie in een niet-bindende motie op om de import van producten met genetisch gemodificeerde sojabonen te staken.

Parlementsleden met het expertisegebied milieubescherming verzoeken in een vergadering van het Europees Parlement de Europese Commissie om de import van producten gemaakt met de herbicideresistente sojaboonsoort DAS-68416-4 niet toe te staan. De MEP’s halen een eerdere oproep naar voren waarin werd gepleit voor grondig onderzoek naar de Europese importprocedure van genetisch gemodificeerde gewassen.

Het toestaan van de import van de DAS-68416-4-soja in de Europese Unie zou leiden tot een toename van het verbouwen van het gewas in derdewereldlanden. Daarmee zou het het gebruik van 2,4-Dichlorophenol-herbicide (2,4D), waarvoor de sojaboon in kwestie resistent is, toenemen. 

Toelatingsprocedure en risicoanalyse

De Europese volksvertegenwoordigers benadrukken dat gedurende de drie maanden van overleg meerdere malen kritiek werd geuit op de toelatingsprocedure en de risicoanalyse van de genetisch gemodificeerde sojaboon. De risicoanalyses zouden niet afdoende informatie bevatten om negatieve gezondheidseffecten volledig uit te sluiten. De data aangeleverd door de importeur van de soja zou niet toereikend zijn om de risicoanalyse compleet te maken.

Gezondheidseffect nog onduidelijk

De europarlementariërs halen een onafhankelijk onderzoek aan waaruit blijkt dat de risico’s van de actieve bestanddelen in de herbicide 2,4D nog onduidelijk zijn. Het betreft effecten op embryo-ontwikkeling, geboorteafwijkingen en hormoonwerking.

De andere herbicidesoort waarvoor de gemodificeerde sojaboon resistent is, glufosinaat-ammonium, is geclassificeerd als giftig voor het voortplantingsstelsel.

Opstapeling in sojaolie

De herbicide 2,4D accumuleert waarschijnlijk in sojaolie tijdens het verwerkingsproces van sojabonen. Dit is een extra reden tot zorg, aldus de europarlementariërs. Sojaolie wordt verwerkt in bepaalde soorten babyvoeding.

Ontbrekende opinies lidstaten

De europarlementariërs geven aan dat de Europese Commissie nog steeds genetisch gemodificeerde organismen toelaat in de EU, ondanks het ontbreken van wetenschappelijke opinies door de comités van lidstaten.

Stemmen op 11-14 september

De nu nog niet-bindende motie werd aangenomen met veertig stemmen tegenover 24 tegen en 1 onthouding. Er zal tijdens de plenaire sessie in Straatsburg 11-14 september door de gehele Europese Commissie gestemd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X