'Er moet een Nationaal Landbouwakkoord komen'

Den Haag, 5 december 2017 14:27 | Sophie Laemers

Tweede Kamerlid William Moorlag (PVDA) wil dat er gerichter wordt samengewerkt op thema’s rondom voedsel en milieu. Tijdens het plenaire debat dat op 6 december in de Tweede Kamer zal plaatsvinden, spreekt hij hierover.

Moorlag pleit voor een lange termijn aanpak die ervoor moet zorgen dat de voedselkwaliteit blijft verbeteren en dat verantwoord produceren met oog voor milieu en dier de norm wordt.

“Boeren, voedselverwerkers, supermarkten, ngo’s en de overheid moeten met elkaar om tafel. Op die manier maken we alle betrokkenen verantwoordelijk voor de omslag naar verantwoorde voedselproductie”, aldus het Tweede Kamerlid. Hij pleit voor een Nationaal Landbouwakkoord naar analogie van het Nationaal Energie-akkoord.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Boeren die maatschappelijk verantwoord ondernemen delven volgens Moorlag nog te vaak het onderspit in de concurrentie met vervuilende massaproducenten. “Dit is nu onwenselijk, maar zeker op de lange termijn. Boeren die innoveren en zich inzetten voor de natuur moeten juist beloond worden.”

Verscherpt toezicht

Het toezicht in de landbouwsector moet verscherpt worden, stelt Moorlag. Het Tweede Kamerlid wijst hiermee naar de fipronilcrisis en de grootschalige mestfraude in Brabant. Partijen die structureel regels aan hun laars lappen, moeten volgens de PVDA-er de deksel op hun neus verwachten van andere partijen in de keten.

“Voedingsbedrijven en supermarkten kunnen bijvoorbeeld het tijd keren door simpelweg geen producten meer af te nemen van agrariërs die systematisch frauderen. Dergelijke boeren verpesten het voor de rest van de industrie, en daar moet diezelfde rest van de industrie samen een grens trekken”, aldus Moorlag.