EFSA: ‘Hoogste aantal doden Listeria-infecties tot nu toe’

Brussel, 19 december 2016 11:32 | Lisanne Moraal

Listeriosis, de ziekte die mensen krijgen door een infectie met listeria monocytogenes, komt in Europa steeds meer bij ouderen voor. Voornamelijk mensen die 64 jaar of ouder waren, kregen te maken met een infectie.

Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van de EFSA en EDC over aantal zoönosen in Europa. Ook werden Salmonella en Campylobacteriosis uitbraken onderzocht.

Voor het onderzoek werd data over zoönosen uit 32 Europese landen onderzocht. Dit zijn infectieziekten waarbij mensen door dieren besmet worden. De uitkomsten moeten de Europese Commissie helpen om het aantal zoönosen te monitoren, controleren en te voorkomen.

Listeriosis

Ongeveer 2200 personen kregen te maken met de infectieziekte Listeriosis, waarvan en 270 zijn overleden. Dit is het hoogste aantal gemeten doden door Listeriosis in Europa tot nu toe.

Ook is het percentage 64 plussers dat te maken kreeg met deze infectieziekte gestegen. In 2008 het percentage 56% en in 2015 was dit 64%.

“Het is zorgelijk dat het aantal ouderen die met Listeriosis te maken krijgen stijgt. EDC werkt samen met de Europese lidstaten om toezicht voor voedsel- en water overgebrachte ziekten, waaronder Listeria, eerder op te sporen en uitbraken helpen te voorkomen”, zo geeft wetenschapper van het EDC Mike Catchpole aan.

Salmonella en Campylobacter

In 2015 waren er 229.213 gevallen van campylobacteriose, waardoor het de meest gemelde zoönose in Europa is. Het rapport meldt een stijgende trend in het aantal gevallen sinds 2008. De Campylobacter bacterie wordt meestal gevonden in kippenvlees.

Salmonella is de tweede meest voorkomende zoönose in Europa. Van 2014 tot 2015 is er een lichte stijging te zien van 92.007 naar 94.652 salmonella besmettingen. Het rapport meldt dat de afgelopen twee jaar het toezicht en het stellen van diagnoses verbeterd is, waardoor de stijging langzaam afneemt. Salmonella wordt ook voornamelijk gevonden in kippenvlees.