Consumentenbond: kroketten bevatten te weinig vlees

Den Haag, 16 februari 2015 14:18 | Denise Doornebosch

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat in de rundvleeskroketten van diverse leveranciers minder vlees zit dan op het etiket vermeld staat. Volgens brancheorganisatie de AKSV maakt de bond gebruik van “een ondeugdelijke analysemethode”.

In een laboratorium onderzocht de Consumentenbond de hoeveelheid stukjes en draadjes vlees in vijftien rundvleeskroketten.

De kroketten zijn in warm water opgelost. Daarna is met een zeef het vlees groter dan 1 millimeter opgevangen. Ook zijn de gehaltes aan zout en verzadigd vet bepaald. Verder beoordeelden zes experts de rundvleeskroketten op kwaliteit en smaak.

Resultaten

In dertien van de vijftien kroketten kwam minder dan de gedeclareerde hoeveelheid vlees voor. Zo bevat de kroket van Van Dobben niet meer dan 6 gram vlees, terwijl het etiket aangeeft dat er 12,5 gram in zit.

Markant, Beckers en Perfekt

De ambachtelijke kroketten ‘met 15% draadjesvlees’ van Markant en Perfekt vormden samen met de kroketten van Plus en Beckers het dieptepunt, aldus de Consumentenbond.

Volgens het etiket bevatten deze kroketten 10,5 gram vlees. Gedurende het onderzoek was volgens de Consumentenbond nog geen 1,5 gram vlees te vinden.

‘Consumentenbond meet met ondeugdelijke analysemethode’

De Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV), de brancheorganisatie voor producenten van gemaksvoeding, meent dat de Consumentenbond gebruik maakte van een ondeugdelijke analysemethode die in 1989 door de Sociaal Economische Raad is afgeschaft. Dit omdat de methode geen rekening houdt met het vocht- en vetverlies van het vlees dat deels weggekookt wordt in de ragout.

Volgens de AKSV is dit een onomkeerbaar proces en zal er fysiek dus altijd minder vlees aanwezig blijven in de ragout dan dat er vooraf is toegevoegd aan het recept.

Voorafgaand aan de publicatie van het onderzoek zijn een aantal afgevaardigden vanuit de brancheorganisatie in gesprek gegaan met de Consumentenbond om toe te lichten waarom de gehanteerde methode onjuist is.

Ook vleestechnoloog Theo Verkleij van TNO kwalificeert de gehanteerde “pluis” methode als onjuist voor het vaststellen van het vleesgehalte in kroketten.

Eerder onderzoek

De Consumentenbond heeft in 1987 op vergelijkbare wijze onderzoek gedaan naar de hoeveelheid vlees in kroketten. Destijds kwam de hoeveelheid vlees volgens de Consumentenbond meestal wel overeen met het etiket. In twee van de vijftien onderzochte kroketten werd minder vlees aangetroffen.

Controle etikettering bemoeilijkt

De Consumentenbond wijst het verschil in resultaten toe aan de wetgeving die sinds 1989 veranderd is. Tot 1989 stelde de wetgever eisen aan de hoeveelheid vlees dat als stukjes of draadjes (zogenaamd grof vlees) herkenbaar moest zijn in de kroket. Na afschaffing van deze regels doet het er niet meer toe hoeveel vlees zichtbaar is in het eindproduct, maar hoeveel vlees er is toegevoegd aan het recept. Volgens de Consumentenbond heeft dit controle van de etikettering bemoeilijkt.