Bedrijven pro-actiever in melden van allergenen

Holten, 3 april 2019 13:00 | Rob Kooijmans

De afgelopen twee jaar is het aantal recalls op de Nederlandse markt nagenoeg gelijk gebleven. De bijdrage hierin van allergenen is in 2018 licht gestegen en allergenen komen hiermee op de derde plaats aangaande recalls. Plaatsen één en twee worden onveranderd ingenomen door microbiologische en chemische besmettingen.

Blok Afgesloten Content VMT