Afname fipronilkippen ondanks verbod op afvoeren

Den Haag, 11 september 2017 13:49 | Sophie Laemers

Ondanks een verbod op de verkoop van leghennen die besmet waren met fipronil, zijn ze toch te koop aangeboden. Tweede Kamerleden Sientje van Veldhoven en Tjeerd de Groot (beiden D66) hebben hierover vragen gesteld aan minister Henk Kamp van Buitenlandse Zaken.

Een geblokkeerd opfokbedrijf heeft leghennen, besmet met fipronil, doorverkocht aan drie legbedrijven. Volgens Kamp, die inging op de kamervragen, zijn deze legbedrijven na afname direct geblokkeerd.

Dierenwelzijn

Van Veldhoven en de Groot vragen zich af waarom de NVWA geblokkeerde opfokbedrijven toch heeft toegestaan om de besmette leghennen door te verkopen. Kamp: “Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is aan de betreffende opfokbedrijven ontheffing verleend van het verbod om kippen af te voeren naar het legbedrijf.”

Minister Kamp legt uit dat de hennen na een opfokperiode van zo’n 17 weken eieren gaan leggen. “Het huisvestingssysteem van het opfokbedrijf is daar niet op ingericht en voorziet niet in de behoefte van leghennen. Indien de kippen niet verplaatst hadden kunnen worden, dan had een pluimveehouder andere oplossingen moeten zoeken, zoals vergassing. Dat vind ik niet wenselijk.”

Proces van ontheffing

D66 vraagt zich ook af hoe het proces voor een dergelijke ontheffing verloopt. Kamp vertelt dat het geblokkeerde opfokbedrijf bij de NVWA een verzoek voor ontheffing indient. In dit verzoek wordt aangegeven hoeveel dieren verplaatst zullen worden, de geplande datum van verplaatsing en de locatie waar de dieren heen verplaatst worden. De ontvangende bedrijven worden vervolgens door de NVWA geblokkeerd en er wordt geverifieerd of zij op de hoogte zijn.

Volgens Kamp hebben de blokkades een minimale invloed op de benodigde handhavingscapaciteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X