Aantal recalls nog nooit zo hoog

DEVENTER, 12 mei 2018 12:00 | Rob Kooijmans

De afgelopen tien jaar verviervoudigde het aantal serieuze incidenten met levensmiddelen die zijn geproduceerd in Nederland tot ruim 210 per jaar. Waar komt deze stijging vandaan? Waar ontbreekt het voedingsmiddelenbedrijven aan in hun recallmanagement? Een aantal geanonimiseerde praktijkvoorbeelden maakt dat duidelijk. Dit artikel is verschenen in VMT 6 van 11 mei 2018.

Blok Afgesloten Content VMT

  • Ben Schut

    14 mei 2018 10:05:52

    Ik begrijp dit artikel niet helemaal: volgens de tekst in Nederland 210 serieuze incidenten, de balkengrafiek laat echter zie: 374.
    Het antwoord op waarom Nederland zo ver boven andere landen uitsteekt met serieuze incidenten is mij nog niet duidelijk: ligt dat aan de hoeveelheid die wij produceren of maken wij meer fouten of melden wij beter?