'Zorgen bij consument om voedselveiligheid door schaalvergroting’

, 22 november 2011 02:43 |

Nu eten steeds grootschaliger wordt verbouwd en verwerkt, maakt een op de drie Nederlanders zich meer zorgen over voedselveiligheid. Dat zo’n grote groep consumenten zich hier zorgen om maakt is opvallend omdat eten nog nooit zo veilig is geweest.

Dit blijkt uit de Foodmonitor van Intomart Gfk en Food for Food. De feitelijke veiligheid van voedsel en de perceptie van de consument blijken ver uit elkaar te liggen.

De industrie moet deze afstand tussen werkelijkheid en perceptie niet alleen als een probleem zien, maar ook als een kans, zo schrijft het rapport. Investeren in voorlichting over voedselveiligheid lijkt misschien de oplossing voor het probleem, maar het is niet zeker of dit zin heeft. De groep consumenten die zich geen zorgen maakt over voedselveiligheid zit waarschijnlijk niet te wachten op meer voorlichting over voedsel.

Lokale boeren en ondernemers
Voor lokale boeren en ondernemers liggen er kansen bij de groep van 35% van de consumenten die zich wel zorgen maakt om de veiligheid van voedsel.

Uit een Amerikaans onderzoek door het Center for Food Integrity blijkt namelijk dat consumenten zich meer vereenzelvigen met een kleine familieboer, dan met grote commerciële boerenbedrijven. De familieboer zou dezelfde waarden en prioriteiten hebben als de consument en duurzaamheid en diervriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Commerciële boeren daarentegen hebben volgens de ondervraagde consumenten alleen winst en productiviteit als prioriteiten.

Schaalvergroting en voedselveiligheid
De Food monitor kan geen antwoord geven op de vraag of het percentage consumenten dat zich zorgen maakt over voedselveiligheid als gevolg van schaalvergroting in de toekomst zal stijgen of dalen. Het rapport acht het waarschijnlijk dat schaalvergroting in de landbouw zich blijft voortzetten. Daarmee komt de landbouw verder van de consument af te staan. Volgens de conclusies uit het Amerikaanse rapport zal het percentage consumenten dat zich hier zorgen over maakt juist stijgen.

Lees ook op VMT.nl:
Sectorbrede aanpak helpt voedselveiligheidscrisis voorkomen
Voedingsmiddelensector: ‘Communicatie tijdens EHEC-crisis was niet goed’