Verantwoorde catering bij Rabobank: meten is weten

Den Haag, 12 juli 2016 11:10 | Schuttelaar & Partners

In 2015 hebben Rabobank en Eurest Food de koppen bij elkaar gestoken en zijn aan de slag gegaan met een vernieuwende integrale aanpak voor verantwoorde catering.

De aanpak past bij de kernwaarden van de Rabobank respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid. “Veel van onze collega’s vinden duurzaamheid belangrijk, en we wilden dit ook graag in onze catering doorvertalen”, vertelt Jozien Franssen, Contractmanager Rabobank Nederland. “Niet alleen in het aanbod van assortiment, maar ook de Co2 footprint of tegengaan van verspilling. Zo heeft Eurest Food het ‘Know Your Food’-programma geïntroduceerd, komt ‘de Boer op de Vloer’ zijn producten presenteren en is Eurest Food actief op het gebied van social return.”

Gunar Gofferjé rayonmanager Eurest Food geeft aan: “Als er mogelijkheden zijn, dan kiezen we voor mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen. We zijn hier met onze begeleiding op ingespeeld en kunnen een veilige werkomgeving bieden.” Met trots hebben wij drie social return medewerkers een contract voor onbepaalde tijd aangeboden.

Vijf pijlers van verantwoorde catering

Samen bouwen Rabobank en Eurest Food aan de toekomst. Allereerst zijn er vijf pijlers van Verantwoorde Catering benoemd. Dit zijn: Verantwoord assortiment; Meer groente, minder vlees; Afval en bewust verpakken; Minder voedselverspilling en Onze mensen. Activiteiten die ook binnen deze pijlers tot stand komen, hebben tevens raakvlak met ‘Banking for Food’, het programma van Rabobank om bij te dragen aan het duurzamer voeden van de wereldbevolking en de groei van Rabobank klanten in de landbouw en voedselindustrie.

Partnerschip borgt voortgang

Bij de pijlers horen prestatieindicatoren. Ieder kwartaal bespreken de partners de voortgang op basis van een rapportage. Transparantie is hierbij het uitgangspunt. “Als er een zorg of dilemma is, dan bespreken we samen acties hoe daarmee om te gaan. Maar ook als we voorop lopen op de voorgenomen doelstellingen. Dan gaan we toch nog verder dan we hadden afgesproken”, zegt Gunar Gofferjé.

Een onafhankelijke controle

Jozien Franssen geeft aan: “Als Rabobank vinden we het belangrijk dat die voortgang goed gemeten en gemonitord wordt. Dat past bij onze gehele werkwijze en dus ook voor onze restaurants. Eurest food heeft voor ons een eigen systeem van monitoring ontwikkeld. Dit hebben we in een onafhankelijke audit laten toetsen.”