Vage eco-begrippen? Regels rondom gebruik termen ‘duurzaam’, ‘verantwoord’ en ‘natuurlijk’ (longread)

Amsterdam, 27 juni 2018 07:00 | Willem Paul de Mooij

Termen zoals ‘duurzaam’, ‘verantwoord’ en ‘natuurlijk’ zijn containerbegrippen. De consument weet niet precies wat dat inhoudt. Daardoor zijn de termen vaak misleidend. Door in de uiting meer informatie te geven aan de consument kan de term wél gebruikt worden. Dit artikel geeft een overzicht van uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en de richtingsaanwijzingen die daarin te vinden zijn.

Blok Afgesloten Content VMT