VN: “Palmolie vermijden is geen oplossing”

New York (VS), 18 november 2016 12:07 | Thijs Pasmans

Milieu- en natuurorganisaties moeten beter samenwerken met palmolieproducenten als we de mensapen en haar leefgebied op de lange termijn willen behouden.

Dit is de boodschap van het recente rapport ‘Palm Oil Paradox: Sustainable Solutions to Save the Great Apes’ een rapport over oplossingen voor de bescherming van mensapen en de rol van de duurzame palmolie daarbij. Met name in Afrika, waar de productie van palmolie de komende jaren zal uitbreiden, is het van belang te leren van zowel de fouten als successen van de palmolie industrie.

Duurzame palmolie

De belangrijkste aanbevelingen zijn het implementeren van duurzaam gecertificeerde palmolie plantages dichter bij mensapen habitat en het toewijzen van ‘no go’ gebieden ter bescherming van mensapen.

Het rapport geeft ook aan dat “palmolie niet meer gebruiken geen oplossing biedt.” aldus GRASP coördinator Doug Cress. Het rapport stuurt daarom aan op het vinden van overeenkomsten en samenwerking met de palmolie industrie.

DASPO

De [Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO)][2] verenigt de Nederlandse palmolieketen en onderschrijft de kernboodschap van het rapport. DASPO pleit voor meer teelt, productie en gebruik van duurzame palmolie.

Nederland koploper

Sinds 2010 werken verschillende Nederlandse brancheverenigingen hiervoor samen. In 2015 gebruikte 84% van de Nederlandse voedingsmiddelen industrie al duurzame palmolie. Nederland is daarmee een van de hoogst scorende landen in Europa.

[2}: http://www.taskforceduurzamepalmolie.nl/