Vertrouwen winnen met transparantie

De voedingsmiddelensector lijkt de hoop te vestigen op radicale transparantie om het consumentenvertrouwen te herstellen. Met totale openheid zou de waarheid de perceptie weer kunnen bijsturen. Het is nog maar de vraag of dit helpt en voor wie je dit doet. Schuttelaar & Partners pleit voor gewogen transparantie. Dit artikel is verschenen in VMT 7 van 1 juni 2018.

Blok Afgesloten Content VMT