Risicobeperkende maatregelen en referentiewaarden voor acrylamide in levensmiddelen (longread)

Den Haag, 22 oktober 2018 09:10 | Heereluurt Heeres

Recent is de ‘Verordening (EU) 2017/2158 over de reductie van acrylamidegehalten in levensmiddelen’ in werking getreden en is vanaf 11 april 2018 van toepassing. Dit artikel is (in een verkorte versie) verschenen in VMT 12 van 19 oktober.

Blok Afgesloten Content VMT