RSPO-preses haalt uit naar ‘no palmoil’-fabrikanten

Bangkok, Thailand, 11 november 2016 13:30 | Thijs Pasmans

Eddy Esselink en Thijs Pasmans van ketenorganisatie MVO waren in Bangkok om de 14de jaarvergadering van RSPO bij te wonen. Welke belangrijke issues spelen er in de palmolie-industrie? Pasmans en Esselink doen verslag in hun tweede blog.

Vandaag de tweede dag van de RT (Round Table). Of eigenlijk de eerste dag. Want vandaag begint de eigenlijke RT. En traditiegetrouw wordt daarvoor een opening door een ‘high official’ gevraagd. Deze keer viel de eer te beurt aan de vice minister president van Thailand, Generaal Prawit Wongsuwan. Hij gaf in zijn speech aan dat de palmolieproductie voor Thailand zeer belangrijk is. Maar ook dat maar liefst 90% geproduceerd wordt door kleine boeren. En dat levert zeker uitdagingen op in verband met verduurzaming. De Thaise regering heeft een lange termijnstrategie voor 2016-2036 ontwikkeld die moet leiden tot een duurzame productie.

No palmoil-labeling

Eerder op de ochtend had de voorzitter van de RSPO, Carl Bek-Nilesen, zijn openingsverhaal gehouden. Hij bracht het ontstaan van de RSPO weer in herinnering. Maar daarnaast vroeg ook hij speciale aandacht voor de kleine boeren die veelal nog in armoede kunnen leven. Verder haalde hij fors uit naar de RSPO-fabrikanten die gebruik maken van de zgn “No Palm Oil” labeling. Dit staat volgens hem haaks op het RSPO-gedachtengoed en zorgt er ook voor dat bepaalde producenten geen lid wensen te worden van de RSPO.

Eerlijke prijzen en salarissen

Vervolgens was het tijd voor de key-note speech. Dit keer door journaliste Nuwesh Thrupkaew. Zij houdt zich al sinds langere tijd bezig met het onderwerp van gedwongen arbeid. Met schrijnende voorbeelden uit de visserijsector (ook in Thailand) maakte ze de link met de palmolie- industrie. Het pleidooi was duidelijk: gedwongen arbeid mag niet voor komen. En ook de RSPO zal er alles aan moeten doen om dit te adresseren en tegen te gaan. Ze gaf ook aan wat de rol van journalisten is: ‘onderzoekende journalistiek’. Het blootleggen van misstanden zullen ze ook in de toekomst blijven doen. Eerlijke salarissen en prijzen liggen ten grondslag aan een eerlijke behandeling van alle arbeiders.

Arbeidsomstandigheden

Hierna was het de beurt aan een panel dat verder in ging op het onderwerp eerlijke behandeling van arbeiders. Hieruit kwam naar voren dat er in Indonesië nog wel wat problemen zijn als het gaat over de status van de arbeiders. Voor sommige mensen werkzaam op een plantage is dat niet echt geregeld. Ook kunnen er problemen ontstaan wanneer het gaat over het vormen van een vakbond o.i.d. Dit is allemaal niet eenvoudig op te lossen, mede gezien het feit dat er geen echte wetgeving is specifiek voor plantages.

Ook uit de andere bijdragen bleek duidelijk dat er goede stappen zijn gezet als het gaat over sociale omstandigheden. Aan de andere kant blijken er ook hardnekkige problemen overeind. De roep om daadwerkelijk ‘met elkaar samen te leven’, is daarom zeker op zijn plaats.