Olie en vettensector discussieert over vrije handel

Zoetermeer, 6 maart 2017 12:01 | Eddy Esselink

Onbelemmerde toegang tot de internationale grondstoffenmarkt en verdere liberalisering van de mondiale handel zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse oliën- en vettenindustrie die in Europa een leidende positie heeft.

MVO de ketenorganisatie ziet grote verschuivingen op geopolitiek terrein en een toename van de maatschappelijke weerstand tegen vrijhandelsakkoorden. Brexit, heroplevend protectionisme aangejaagd door Trump, exportheffingen (toegang tot grondstoffen) en maatschappelijke discussies rond vrijhandelsakkoorden zoals CETA en TTIP dragen bij aan deze verschuivingen.

Eerlijke handel

Wat is er komende jaren nodig voor vrije en eerlijke handel? Is het tijd voor een reset van de handelspolitiek, een nieuwe generatie overeenkomsten en 'Breed Handelsberaad'?

Daarover spreken en discussiëren we met de volgende sprekers.

Op donderdag 9 maart 2017 is het MVO Netwerkevent in het Oude Stadhuys te Gouda, Markt 1.