Nederlandse voedingsindustrie loopt voorop in gebruik duurzame palmolie

Bali (Indonesië), 4 december 2017 12:45 | Sophie Laemers

Er wordt steeds meer duurzame palmolie geïmporteerd in Europa. 69% van de Europese import is RSPO-gecertificeerd. Inclusiviteit en gezamenlijke toewijding lijken onontbeerlijk voor een toekomst met alleen maar duurzame palmolie.

De Europese voedingsmiddelenindustrie maakte in 2016 voor 60% gebruik van RSPO-gecertificeerde palmolie. Voor de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is het aandeel duurzame palmolie 90%.

Hiermee loopt Nederland samen met andere Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland en België, voorop. Dit blijkt uit het monitoring rapport van het European Sustainable Palm Oil (ESPO) project van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en vereniging MVO (de ketenorganisatie voor oliën en vetten).

Joost Oorthuizen, directeur van IDH: “We werken samen met MVO aan 100% duurzame Europese import. Daarnaast werkt IDH in Indonesië nauw samen met de overheden en palmoliebedrijven om de palmolieproductie te verduurzamen, boswetgeving te helpen naleven en alternatieve bronnen van inkomsten voor de lokale bevolking te organiseren. Nederland heeft daar een verantwoordelijkheid als grootste Europese importeur van palmolie.”

Amsterdam Declaration

De sterke stijging van duurzame palmolie is volgens IDH mede te danken aan de intensieve Europese samenwerking. Palmoliebedrijven startten in 2015 een intensieve samenwerking via de Amsterdam Declaration om de verduurzaming van de import van palmolie te ondersteunen.

De Ronde Tafel

Van 27 november tot 30 november 2017 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) plaats. 477 vertegenwoordigers (onder andere de palmolie industrie, overheid, beleidsmakers en NGO’s) uit 40 verschillende landen kwamen in Maleisië bijeen.

Tijdens deze bijeenkomst stond vooral het begrip ‘inclusiviteit’ en de toewijding om samen de markt te transformeren, centraal.

Smallholders

Deelnemers kwamen tot de conclusie dat het belangrijk is dat er consensus bereikt wordt tussen palmolie producerende en -afnemende landen over duurzame en haalbare standaarden, ook voor smallholders (kleine boeren). Inclusiviteit is ook nodig om smallholders te ondersteunen in hun weg naar duurzame productie en deelname aan de gecertificeerde duurzame palmolie markt.

Datuk Darrel Webber, CEO van RSPO: “We moeten realiseren dat als we een kans willen hebben op blijvende verandering, dat we iedereen erbij moeten betrekken. We moeten openstaan voor verandering en transformatie. Daarnaast kunnen we niet verwachten dat diegenen die net beginnen aan hun duurzaamheidsreis morgen al aan de top staan.”

Wat is RSPO en wanneer is palmolie RSPO-gecertificeerd?

RSPO infographic