Namen paardenvleesfraudeurs moeten openbaar worden

Amsterdam, 3 december 2015 09:41 | Liza Kester

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de rechtszaak omtrent de paardenvlees-affaire van Foodwatch verloren. De rechtbank heeft bepaald dat de namen van de afnemers van vleesgroothandel Willy Selten in Oss openbaar moeten worden gemaakt.

Daarnaast moet de staatssecretaris van Economische Zaken de product- en merknamen en CE-nummers van de producten van Selten openbaar maken, aldus de rechtbank.

Onevenredig benadeeld

In 2013 maakte de staatssecretaris, op verzoek van Foodwatch, bekend in welke producten paardenvlees was verwerkt. Ook werd openbaar welke acties de betrokken afnemers hebben ondernomen met betrekking tot het door hun afgenomen vlees.

De adresgegevens van de afnemers, contactgegevens van medewerkers, naam van het levensmiddel, Europees artikel van het product en de lijst van debiteuren van Selten werden niet openbaar gemaakt. De openbaarmaking van deze gegevens zou de betrokken partijen onevenredig benadelen, aldus de staatssecretaris.

Onwetendheid afnemers

Foodwatch deed terecht een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) volgens de rechtbank. De rechter oordeelde 2 december dat “het als algemeen bekend mag worden verondersteld dat het Selten is geweest die het paardenvlees mengde met rundvlees en dat dit voor de afnemers niet bekend was. De afnemers van Selten valt daarom geen verwijt te maken”.

De rechtbank acht het daarom niet waarschijnlijk dat de consument de afnemers van Selten als overtreder zal aanmerken. “Daarnaast kunnen de staatsecretaris en de afnemers dit extra onder de aandacht brengen”, aldus de rechtbank.