NVWA: voedselveiligheid vlees Van Hattem niet te garanderen

, 7 februari 2014 09:39 | Maurice de Jong

Op eigen initiatief haalde Slachterij Van Hattem afgelopen maandag een deel van haar vlees dat ze sinds 2012 op de markt bracht terug. De Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) verplicht het bedrijf al het vlees dat het de afgelopen twee jaar uitleverde van de markt te halen. Van Hattem geeft zich niet gewonnen.

Het zou gaan om 28.000 ton vlees. Er zou mogelijk paard in de partijen vlees zijn verwerkt.

Tot afgelopen maandag kreeg Slachterij Van Hattem de kans om te laten zien dat ze haar administratie op orde had en duidelijkheid te verschaffen over de herkomst van het vlees.

Voedselveiligheid

Na bestudering van de door de slachterij aangeleverde gegevens concludeert de NVWA dat “door de onduidelijke herkomst van de partijen de voedselveiligheid niet kan worden gegarandeerd.” Daarom sommeert de voedselautoriteit Van Hattem al het vlees van de afgelopen twee jaar terug te roepen als het vlees al niet is geconsumeerd.

Concrete aanwijzingen dat er een gevaar dreigt voor de volksgezondheid ontbreken. De NVWA zegt dit wel te onderzoeken.

Slachterij Van Hattem legt zich niet neer bij het oordeel van de NVWA en spant een kort geding aan.

Food Event

Het thema voor het Food Event dat op 8 april plaatsvindt in Den Bosch heeft als thema: 'Bouwen aan Vertrouwen.' Tijdens het event is er veel aandacht voor voedselfraude. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal ook aanwezig zijn.

Lees VMT online:
Dossier paardenvleesschandaal