NVWA: vlees Willy Selten onveilig

, 13 december 2013 10:56 | Maurice de Jong

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) geeft de 2 miljoen kilo vlees van handelaar Willy Selten niet vrij. Adviesbureau PriceWaterhouseCoopers (PWC) concludeert na onderzoek dat het vlees niet “EU-waardig is.”

Dit liet de dienst aan de curator van het bedrijf weten, die het vlees weer in de handel wilde brengen.

Paardenvlees

In het voorjaar sloeg de NVWA de partij vlees op in vier koel- en vrieshuizen. De voedselautoriteit twijfelde aan de voedselveiligheid. Willy Selten kon immers de herkomst, traceerbaarheid en de identificatie van het vlees niet aantonen.

Ook declareerde het vleesbedrijf partijen paardenvlees als rundvlees. Het paardenvlees bleek niet te traceren. Bovendien trof de NVWA het voor mensen gevaarlijke diergeneesmiddel fenylbutazon aan.

Voedselveiligheidsvoorschriften

De curator van Willy Selten diende een plan van aanpak aan bij de NVWA met als doel het opgeslagen vlees weer op de markt te brengen.

Het onafhankelijke adviesbureau PWC beoordeelde het plan plus de administratie van Willy Selten en concludeert “dat niet vaststaat dat het vlees voldoet aan de voedselveiligheidsvoorschriften.” Geen van de partijen vlees kan als veilig worden aangemerkt, stelt PWC.

Ongedocumenteerde vleesstroom

Het adviesbureau zegt geen zekerheid te kunnen geven over herkomst, traceerbaarheid en identificatie van het in beslaggenomen vlees. Selten verkocht meer partijen vlees dan ingekocht. Hierdoor is er sprake van een niet gedocumenteerde vleesstroom, constateert PWC.

“Dit vlees kan in alle partijen vlees zijn terechtgekomen. En in deze vleesstroom kan weer fenylbutazon zijn terechtgekomen”, verklaart het adviesbureau. Volgens PWC verkocht Willy Selten in 2011 401.636 kilo meer vlees dan dat het inkocht. In 2012 was dit 1.144.600 kilo.

Het vlees blijft in de koelhuizen besluit de NVWA. De curator zal dit besluit op dinsdag 17 december aanvechten bij de rechter. De curator wil het vlees van het failliete Willy Selten op korte termijn verkopen. Dit kan zo’n €16 miljoen opleveren.

Lees VMT online:
Dossier paardenvleesschandaal