Minister Henk Kamp stelt norm fipronil vast

Den Haag, 18 oktober 2017 11:17 | Sophie Laemers

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Alle mest met een waarde boven 10 microgram, moet worden afgevoerd en verbrand.

Er wordt een meetonzekerheid gehanteerd, die zorgt dat de limiet uitkomt op 10 microgram. De norm van 5 microgram per kilo mest is gelijk aan de detectiegrens, de laagste waarde die gemeten kan worden in mestmonsters.

De vastgestelde norm sluit aan bij de waarden die ook in Duitsland en België worden gehanteerd voor kippenmest.

Miljoen kilo mest

Volgens NOS zitten pluimveebedrijven nog altijd opgescheept met een miljoen kilo besmette mest. Met de norm kan nu onderscheid worden gemaakt in licht en zwaar verontreinigde mest, wat zorgt voor een andere verwerking van de licht verontreinigde mest.

Vervuilde pluimveemest moet worden verbrand omdat fipronil bij andere verwerkingsmethoden, zoals compostering of droging, onvoldoende wordt afgebroken. Volgens EZ wordt met de norm duidelijkheid gecreëerd voor pluimveehouders.

Ontevreden
Pluimveehouders zijn niet tevreden met de norm. Brancheorganisatie
LTO Nederland had de norm graag ruimer gezien, zo laten zij aan NOS weten. “Voor een kleine groep bedrijven die binnen de norm vallen, biedt het verlichting. Maar een groot aantal bedrijven heeft nu nog steeds een probleem,” zegt een woordvoerder.

Schadelijke effecten
Volgens LTO zijn de schadelijke effecten van dit soort kleine hoeveelheden fipronil gering. Het RIVM constateert echter dat fipronil schadelijk is voor waterdieren en insecten. Daarom is het volgens het instituut van belang om te voorkomen dat fipronil via verontreinigde kippenmest in het milieu terechtkomt.  

Op 7 november organiseert VMT het
hot topic event Fipronil. Vakblad VMT wil met het event bijdragen aan het versterken van het vertrouwen in de voedingsmiddelenketen. De fipronilcrisis heeft in een maand tijd de gehele voedingsmiddelenbranche op z’n kop gezet. Wat ging er in de voedingsmiddelenketen mis? En hoe kunnen de afzonderlijke schakels in de keten de schade van een dergelijk schandaal in de toekomst tot een minimum beperken? Deze vragen staan centraal tijdens het hot topic event dinsdag 7 november 2017 in Hotel Vianen. Het gehele programma staat nu online.