‘Met RSPO Next brengt RSPO geleerde in praktijk’

Kuala Lumpur, 19 november 2015 13:09 | Thijs Pasmans

Momenteel vindt in Kuala Lumpur de dertiende conferentie van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) plaats. Thijs Pasmans en Eddy Esselink, beiden werkzaam bij MVO, houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Maleisië. Vandaag het derde en laatste blog: de aanvullende eisen van RSPO-Next en RSPO-certificering voor kleine boeren.

De onderwerpen die op de derde en laatste dag op de agenda staan van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) in Kuala Lumpur zijn zeker niet de minste. De ochtend begon met een sessie over RSPO-Next. Een onderwerp waar velen, zo niet allen binnen de RSPO met (grote) verwachtingen naar hebben gekeken en ook al aan hebben gewerkt. De term zegt het al: de volgende stap(pen). Het gaat in principe over een extra set aan vereisten aan de productie van palmolie. De werkgroep die ervoor in het leven is geroepen in opdracht van het RSPO-bestuur heeft hier de afgelopen maanden aan gewerkt.

Thematische aanpak

De werkgroep bouwt verder op de reeds bestaande Principes en Criteria van de RSPO. Er is gewerkt aan een thematische aanpak waarbij gekeken werd naar transparantie, respecteren van mensenrechten, vermindering broeikasgassen, geen gebruik van het afbranden van gebieden, geen gebruik van veengronden en geen ontbossing. Er is ook speciale aandacht voor de kleine boeren, het vermijden van conflicten en goede arbeidsomstandigheden.

Aanvullende eisen palmolie

RSPO-Next stelt dus een hele serie van aanvullende eisen aan productie. Maar tijdens de discussie wordt wel duidelijk dat het hier toch ook gaat om een verantwoordelijkheid van de gehele handelsketen. Op het moment dat er palmolie volgens de RSPO-Next criteria wordt geproduceerd, moet het natuurlijk ook gekocht worden.

Er is alleen een principe besluit genomen over RSPO-Next. De daadwerkelijke implementatie moet nu gaan plaatsvinden. Er zal gewerkt worden met een creditsysteem. Natuurlijk is een juiste validatie door een onafhankelijke partij hiervan van groot belang. Het is duidelijk dat deze stap precies past in het model van duurzaamheid, waarbij voortdurende verbetering een kerngedachte is.

Zo is RSPO-Next ook te zien: als een verzameling van ideeën die de laatste jaren zijn opgekomen. Niet alle zaken zijn al helemaal duidelijk. Zo zijn er nog wel vragen over de exacte definitie van High Carbon Stock gebieden. Maar ook die passen in het idee dat RSPO een organisatie is waar het geleerde ook in de praktijk wordt gebracht. De sessie eindigde met een oproep om serieus werk te maken van RSPO-Next. En inderdaad, dit moet verder opgepakt worden door alle partijen.

Certificering

Het tweede onderwerp van vandaag was de ‘jurisdictional certification’. Dit is een steeds vaker terugkomende term in discussies over duurzame palmolie, maar wat betekent het precies?

Darel Webber, de secretaris van de RSPO, legde uit dat het doel is om alle palmolie uit een bepaald district gecertificeerd te laten zijn als duurzaam geproduceerd. Op deze manier is het makkelijker kleine boeren te betrekken bij de verduurzaming van palmolie. Zo worden certificeringskosten gedeeld en kunnen beleid en acties op regionaal niveau worden afgestemd. In het panel bespraken drie vertegenwoordigers van koplopers hoe ze dit willen aanpakken: Zuid-Sumatra en Seruyan in Indonesië en Sabah in Maleisië.

Kleine boeren

De eerste stap is het in kaart brengen van de verschillende kleine boeren en hun problemen. Hierna kan er gekeken naar mogelijke oplossingen. De uitdaging is om kleine boeren te overtuigen deel te nemen aan deze verduurzaming. Het is daarom belangrijk de potentiële voordelen als opbrengstverhoging en beter inkomen duidelijk te maken. Deze aanpak is dus ook een manier om kleine boeren te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Niet alleen in palmolie, maar ook bij andere producten.

Hiermee is de ronde tafel tot een einde. Het echte werk, de uitvoering en implementatie van de nieuwe uitkomsten, gaat nu echter pas echt beginnen. 2016 wordt daarom een boeiend jaar waarin duurzame palmolie een grote stap vooruit kan maken. Zowel in Europa als in Azië en bij de producenten en afnemers van duurzame palmolie. Wij kijken er naar uit om hier, in samenwerking met oude en nieuwe stakeholders, onze bijdrage aan te leveren.