‘Meer aandacht voor loon werknemers op palmolieplantage’

Kuala Lumpur, 18 november 2015 12:12 | Dionne Irving

Momenteel vindt in Kuala Lumpur de dertiende conferentie van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) plaats. Thijs Pasmans en Eddy Esselink, beiden werkzaam bij MVO, houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Maleisië. Vandaag het eerste blog: Een brede blik

De RSPO heeft weer de gebruikelijke jaarvergadering. Deze gaat gepaard met een conferentie. De 13e in het bestaan van RSPO. Net als vorig jaar zijn we weer neergestreken in het Shangri-La hotel in Kuala Lumpur. In de laatste dagen zijn deelnemers uit de hele wereld binnen komen vliegen om elkaar te ontmoeten, te vergaderen, te luisteren en om een koers voor de toekomst uit te zetten. En dat allemaal rondom palmolie.

 

Arbeidsomstandigheden

Dit jaar heeft de conferentie als titel meegekregen: “Global Vision, Regional Action”. Een mooi thema waar iedereen zijn of haar tanden in kan zetten. En dat gebeurt dan ook. Gisteren stond vooral in het teken van vergaderingen door de nodige commissies die binnen de RSPO actief zijn. Vandaag was het de beurt aan de zogenaamde ‘preparatory clusters’. Binnen deze clusters worden verschillende thema’s verder uitgediept. Een van de eerste onderwerpen was meteen al een gevoelige: Hoe zit het met de arbeidsomstandigheden? Door middel van een aantal presentaties door ervaringsdeskundigen werd het publiek op de hoogte gebracht van ontwikkelingen. En die gaan gelukkig de goede kant op. Zo is er op bepaalde plaatsen nog steeds sprake van het achterstellen van vrouwen ten opzichte van mannen. Maar de sprekers wisten te melden dat het aantal incidenten gelukkig afneemt.

 

Rol vakbonden

Ook wanneer het gaat over de mogelijkheid om als vakbond op te treden zijn er goede ontwikkelingen te melden. Werden die vroeger vaak niet gehoord, zo is er nu een duidelijke bijdrage mogelijk. Verder is er steeds meer aandacht voor wat er verdiend wordt door de medewerkers op de plantages. Toch moet het een van de sprekers wel van het hart dat dit nog vaak het ‘minimum van het minimum’ is. Dit kan ook te maken hebben met het feit dat veel medewerkers geen contract hebben, maar slechts op tijdelijke basis werk hebben. Natuurlijk geldt ook hier dat niet alle problemen in een keer opgelost kunnen worden. Daar is ook een rol voor de overheid weggelegd. De sessie eindigde dan ook met een aantal aanbevelingen. Hiervan waren de vrijheid om zich bij een vakbond aan te sluiten, het krijgen van een adequaat loon en werken onder/met een contract wel de belangrijkste.

 

Richtlijnen voor Chinese investeerders

Veel van de duurzaamheidsdiscussies zijn gestart in Europa. Maar om daadwerkelijk duurzaam te zijn is een wereldwijde aanpak nodig. In China is recentelijk gewerkt aan een serie van richtlijnen die bedoeld zijn om Chinese investeerders te begeleiden wanneer het gaat over de productie van palmolie. De reden is vrij duidelijk: China is voor haar voedsel en ingrediënten-voorziening afhankelijk van  buitenlandse landbouw(gronden). En natuurlijk is er een noodzaak dit op een verantwoorde en duurzame manier te doen.

 

Compenseren gekapt bos

Ook was er een speciale sessie over ‘Conservation and Compensation’. Het ging over het compenseren van gekapt bos voor plantages na de RSPO-deadline van 2005. Dit betekent dat deze plantages toch RSPO-gecertificeerd kunnen worden, mits ze de waarde van eerder gekapte bossen compenseren. Dit kunnen bedrijven doen door een gelijk aantal hectares aan hoogwaardig bos te beschermen, of een 2.500 USD per hectare te betalen aan een speciaal fonds. Op deze manier kunnen deze bedrijven toch bijdragen aan een duurzamere palmolieketen.

 

Legale palmvruchten

Meer over de productie van palmolie: er is een vraag rondom de legale status van de daadwerkelijke palmvruchten. Wat gebeurt er? Legale palmvruchten worden gemengd met illegale palmolievruchten. Dat moet natuurlijk niet. Maar een oplossing voor dit probleem is niet eenvoudig. Een mogelijk antwoord ligt in de traceability van de palmvruchten. Hier wordt hard aan gewerkt, maar duidelijk is wel dat hier in de nabije toekomst meer werk nodig zal zijn.

 

Samenwerking

Een laatste presentatie door IDH (Initiatief Duurzame Handel) legde zeer terecht de nadruk op samenwerking. Alleen red je niet om een hele handelsketen duurzamer te krijgen. Daar komt bij dat samenwerken veelal nieuwe mogelijkheden biedt, andere partijen aan kan zetten om ook duurzame stappen te zetten en ook de kans op ‘dingen dubbel doen’ kleiner maakt.

 

Genoeg reden dus om door te gaan. Op naar een duurzamere toekomst. Op naar de daadwerkelijke conferentie. Morgen begint het tromgeroffel…