‘Meer aandacht voor duurzame palmolie in China’

Kuala Lumpur, 18 november 2015 17:12 | Thijs Pasmans

Momenteel vindt in Kuala Lumpur de dertiende conferentie van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) plaats. Thijs Pasmans en Eddy Esselink, beiden werkzaam bij MVO, houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Maleisië. Vandaag het tweede blog: De rol van overheden, China, impact en smallholders.

Na alle voorbereidende sessies, meetings en vergaderingen eerder deze week, begon vanochtend de officiële Rondetafel. De openingsceremonie dwong ons meteen na te denken over de ‘costs of our succes’: in hoeverre wegen de kosten van onze ontwikkeling op tegen de baten die we er op korte termijn van krijgen?

Ramez Naam, de key note spreker van vandaag, vatte deze vraag in woord en beeld samen.  Zijn boodschap was naast het benoemen van enkele wereldwijde problemen echter ook positief: de mens heeft de unieke eigenschap te blijven vernieuwen om tot oplossingen te komen. Dit is zijn hoop voor de toekomst die hij ook aan de palmolieketen meegeeft.

Rol overheden

Zijn visie past bij de RSPO. Co-chair van de RSPO, Biswaranjan Sen, noemde twee punten waarop de RSPO zich blijft vernieuwen: RSPO Next, waarover morgen meer, en de ‘jurisdictional approach’ ook wel landschapsaanpak genoemd waarbij het belangrijk is alle stakeholders in een regio bij duurzame ontwikkeling te betrekken. Dit geldt ook voor de overheid; een belangrijke stakeholder in het verduurzamen van de palmolieketen.

Dit geldt zowel in Europa, waar overheden nationale commitments voor meer duurzame palmolie ondersteunen, als in de producerende landen waar men druk bezig is nationale duurzaamheidsstandaarden te ontwikkelen. Het kernwoord was dan ook niet voor niets ‘collaboration’. De uitdaging en discussie voor de komende tijd zal zijn hoe deze overheden hun rol zullen vervullen.

China en duurzame palmolie

De Chinese Kamer van Koophandel gaf een overzicht van haar activiteiten op het gebied van duurzame palmolie. China verdiept zich in al een aantal jaren in duurzame palmolie. Er zijn inmiddels 44 Chinese RSPO-leden en een klein volume RSPO-palmolie stroomt al naar China. Het feit dat een Chinese partij dit jaar spreekt op de Rondetafel geeft dan ook aan dat China (RSPO) duurzame palmolie belangrijk vindt.

Monitoring

Een andere vraag die steeds urgenter wordt, is op welke manier de RSPO- certificering bijdraagt aan verduurzaming. ISEAL Alliance, de overkoepelende standaard voor duurzaamheidsstandaarden, gaf aan dat deze vraag niet alleen voor palmolie relevant is. Ook duurzaamheidsstandaarden voor andere grondstoffen zijn hier actief mee bezig. Sommige standaarden, zoals de MSC, hebben zelfs al lange termijn monitoring naar hun impact.  

Het SENSOR-project bekijkt de relatie tussen RSPO-certificering en de bescherming van biodiversiteit en het behoud van ‘carbonstock’. Zo blijkt dat een hectare in een gefragmenteerd bos minder biodiversiteit bevat dan een zelfde hectare in een aaneengesloten bos. Dit roept interessante vragen op over de bescherming hoogwaardige biodiversiteitsgebieden en op welke manier RSPO-plantages hier aan bij kunnen dragen. Andere initiatieven maken deze impact en resultaten weer inzichtelijk voor het brede publiek zoals de Sustainable Palm Oil Transparancy Toolkit van de ZSL. De conclusie na elke presentatie is echter ook dat meer data en studies naar impact erg nodig zijn.

Kleine boeren

Ook steeds belangrijker wordt de verduurzaming van kleine boeren. Op dit moment zijn er ongeveer 2.000 onafhankelijke kleine boeren en 9.000 hectares wereldwijd RSPO-gecertificeerd. Opschaling van duurzame kleine boeren is dus een uitdaging. Voordelen van certificering kunnen onder andere opbrengstverhoging, meer kennis en inkomen en beter management zijn. Voordelen voor certificering zijn dus meer dan alleen verduurzaming.

Belangrijk voor onafhankelijke kleine boeren is om zich te organiseren. Op deze manier is het ook gemakkelijker RSPO-gecertificeerd te raken. Om meer ‘smallholders’ te certificeren is het echter nodig het certificeringsproces te vereenvoudigen zodat deze beter aansluit bij de situatie van de ‘smallholder’. De vraag blijft echter wat downstream partijen kunnen doen om onafhankelijke ‘smallholders’ te ondersteunen. L’Oreal doet dit door projecten op te zetten met partners een project en ze te betrekken bij hun verduurzaming van de palmolieketen.

Tot zo ver dag 2. Morgen meer.