Lessen uit fipronil-affaire: overleg direct over crisisaanpak (video)

Vianen, 8 november 2017 15:09 | Hans Damman

Overheid en bedrijfsleven moeten bij een dreigende crisis zo snel mogelijk om tafel om overeenstemming te bereiken over hoe deze moet worden aangepakt. Dat is een van de belangrijkste lessen die ketenpartners uit de fipronilcrisis trokken tijdens het Fipronil event dat VMT op 7 november in Vianen organiseerde.

Blok Afgesloten Content VMT