Kabinet presenteert actieplan voedselveiligheid, NVWA krijgt CFSO

Den Haag, 24 december 2018 12:41 | Maurice de Jong

De regering onderneemt actie om de voedselveiligheid verder te verbeteren. Dit is een reactie op de aanbeveling van de Commissie Sorgdrager.

Met de geleerde lessen van de fipronilcrisis bij de hand wil het kabinet de voedselveiligheid verbeteren.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VWS) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV) boden het Actieplan Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer aan. Hierin staan maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren.

Fipronil

De aanleiding voor het plan zijn de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager. Deze onderzocht het fipronilincident dat in de zomer van 2017. Het kabinet voerde al een aantal aanbevelingen die de Commissie Sordrager deed door in de praktijk.

Samenwerking voedselketen

De partijen in de eierketen, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) gaan samen aan de slag om voedselveiligheid naar een hoger plan te tillen. Concreet betekent dit versterking van zelfregulering door de voedselketen en sneller reageren op signalen van voedselfraude en overschrijdingen door de NVWA. Ook moet de samenwerking in de voedselketen beter wanneer een voedselveiligheidsincident of- crisis zich aandient. Minister Bruins geeft toelichting op de maatregelen om voedselveiligheid te verbeteren.

Crisishandboeken

“De ministeries en de eiersector hebben de crisishandboeken geactualiseerd, om effectiever te kunnen ingrijpen bij een incident. En als er dan een incident is, dan moeten wij als overheid daarover eenduidig communiceren. Verder plannen we in 2019 een gezamenlijke crisisoefening van de eiersector en overheid. Zo zorgen wij er samen voor dat de voedselveiligheid naar een nog hoger niveau gaat.”

Alle dierlijke en plantaardige sectoren

Minister Schouten vult aan: “De aanpak met de eierketen verdient navolging. Vanuit de ministeries zullen wij alle dierlijke en plantaardige sectoren vragen het voorbeeld van de eiersector te volgen en de borging van de voedselveiligheid in hun sectoren te toetsen en zo nodig aan te scherpen.”

Zelfregulering eiersector

Hoe pakt de eiersector de verbetering van de zelfregulering aan? De eierketen verbeterde haar kwaliteitssysteem IKB Ei en zal hiermee doorgaan. Een voorbeeld is meer controle op producten die de pluimveehouder gebruikt zoals veevoer en ontsmettingsmiddelen.

Een andere maatregel is steeksproefgewijs eieren te onderzoeken op risicovolle stoffen. Ook zal IKB Ei gaan voldoen aan de criteria van de Taskforce Voedselvertrouwen. De criteria geven richting aan het niveau waarop de overheid de kwaliteitssystemen graag ziet.

Loket voedselfraude en voedselveiligheid

Voedselfraude staat scherp op het vizier van zowel eierketen als overheid. Die laatste richtte een laagdrempelig meldpunt in waar onder andere bedrijven verdachte signalen van mogelijke voedselfraude kunnen melden. Verder opende een serviceloket voor deelnemers aan IKB Ei. Hier kunnen ze terecht voor de benodigde kennis over voedselveiligheid.

NVWA

Ook de NVWA werkt hard aan het eerder oppikken van tekenen van voedselfraude. Deze zullen sneller terechtkomen bij kennisspecialisten die ze beoordelen en afhandelen. Ook de uitwisseling van informatie over mogelijke voedselfraude tussen NVWA en eierketen wordt verbeterd, zo staat in het Actieplan Voedselveiligheid.

Chief Food Safety Officer

Bij een goede voedselveiligheid draait het om samenwerking. Hiertoe vormen de geactualiseerde crisishandboeken van de overheid een goede leidraad voor een gecoördineerde aanpak van de betrokken partijen mocht er zich een voedselveiligheidsincident zich voordoen. Bij de aanpak van incidenten vervult de Chief Food Safety Officer (CFSO) een centrale rol. Hij of zij zal een nationaal en internationaal aanspreekpunt zijn voor de ministeries, bedrijfsleven en de voedselautoriteiten van andere Europese lidstaten.

Begin 2019 stelt de NVWA de CFSO aan.