Fipronilcrisis kent lange nasleep

Den Haag, 7 december 2017 12:51 | Sophie Laemers

Er zijn de afgelopen weken nog steeds fipronileieren in de omloop, zo melden de ministers voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook gaat het vrijgeven van geblokkeerde pluimveebedrijven erg langzaam.

De aangetroffen fipronil-gehaltes blijven onder de acute referentiedosis (ARfD), maar zitten wel boven de wettelijke norm (MRL), zo melden de bewindslieden in een Kamerbrief. De gehaltes zouden geen gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Overleg

Het kabinet gaat een overleg organiseren tussen de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en sectororganisaties.

 

De NVWA zal in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) kijken of er een manier is waarop aan de sectororganisaties in een vroeg stadium signalen kunnen worden gegeven over mogelijke strafbare praktijken.

 

De voedselautoriteit benadrukt actief te blijven controleren op fipronil.

Geblokkeerde stallen

Het vrijgeven van geblokkeerde stallen gaat nog altijd langzaam, vinden Schouten en Bruins. Van de in totaal 793 geblokkeerde stallen zijn inmiddels 285 stallen volledig vrijgegeven. Zij zijn zowel voor de kippen, als hun eieren en mest weer in de handel. 127 stallen zijn nog volledig geblokkeerd.

Afzet van mest

“Bij het vrijgeven van bedrijven is de afzet van verontreinigde mest een knelpunt. Deze moet worden verbrand. Echter is de beschikbare verbrandingscapaciteit beperkt”, leggen de ministers uit.

 

De pluimveesector heeft volgens Schouten en Bruins behoefte aan extra afzetmogelijkheden voor pluimveemest van geblokkeerde bedrijven.

Prijzen

Door de fipronilcrisis is een eiertekort ontstaan. De prijs van eieren is hierdoor in veertien jaar niet zo hoog geweest als nu, meldt RTLZ. Waar de consument eerst €1,67 betaalde voor 10 scharreleieren bij Jumbo, is dat nu €2,19. Dit betekent een prijsstijging van 31%. Bij Albert Heijn en Plus zijn deze prijsstijgingen hoger, respectievelijk 35% en 54%.

 

Volgens pluimvee-econoom Peter van Horne van de Universiteit Wageningen zijn prijsstijgingen in november en december niet vreemd. “Er is in deze maanden veel vraag naar eieren vanwege het vele bakken. Maar deze prijsstijging is wel heel extreem.”