Europees waarschuwingssysteem signaleert meer voedselveiligheidsrisico’s

, 27 oktober 2011 11:30 |

Het Europese waarschuwingssysteem voor voedselveiligheid (RASFF) deed in 2010 meer meldingen van voedselveiligheidsrisico’s dan in de jaren daarvoor.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de EU over de RASFF in 2010.

Vorig jaar waren er 8582 meldingen. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2009. Met de stijging is het hoogste aantal meldingen ooit gehaald. In 2009 bedroeg het aantal meldingen iets minder dan 8000.

Toename meldingen
De laatste drie jaar neemt het aantal meldingen steeds verder toe. Dit is toe te schrijven aan afwijzingen van partijen voedingsmiddelen aan de Europese grenzen door strengere controles. De aangescherpte controles zijn sinds 2009 van kracht. Bij twee derde van de meldingen betrof het producten uit de EU. In de meeste gevallen ging het om de aanwezigheid van ziekteverwekkers, zware metalen, allergenen en mycotoxinen.

EHEC-crisis
“Het jaarlijkse rapport van RASFF van 2010 dient als bewijs dat het Europese alarmeringssysteem efficiënt is ”, licht eurocommissaris van Volksgezondheid John Dalli toe. “De recente EHEC-crisis heeft uitgewezen dat belangrijke informatie over voedselveiligheidsrisico’s snel verspreid moet worden. Zo kunnen autoriteiten de producten van de markt halen.” Hij voegt hier aan toe dat er altijd ruimte is voor verbetering. “We trekken lering uit de E.coli crisis om het systeem beter te benutten."

Producten uit derde landen
Bij ongeveer één van de twee meldingen van het systeem in 2010 ging om een voedingsproduct of product dat met voedingsmiddelen in contact was geweest, dat aan de Europese grens werd geweigerd. Wanneer zo’n geval zich voordoet informeert het systeem ook het land waar het product vandaan komt.

Hiermee voorkom je dat het probleem zich in de toekomst weer voordoet. Bij onvoorziene herhaling stuurt de Europese Commissie (EC) een brief naar de autoriteiten van het land, waarin ze vraagt om maatregelen te nemen. Dit kan betreffen het stopzetten van de export en het uitvoeren van betere controles.

Lees ook op VMT.nl:
Al het nieuws over EHEC
Bezorgdheid om voedselveiligheid na EHEC-crisis
WHO: voedselinfecties nemen toe door internationale handel