‘Europees voedselveiligheidssysteem is effectief’

, 23 juli 2012 01:00 | Maurice de Jong

Eurocommissaris John Dalli prijst de Europese voedselveiligheidsstandaarden als de hoogste in de wereld. Toch steeg het aantal meldingen van producten die niet voldeden aan EU-voedselveiligheidswetgeving met 6,7% en worstelde de Europese Commissie met de EHEC-crisis.

In 2011 ontving het Europese alarmeringssysteem voor voedselveiligheid (RASFF) 9157 meldingen van gevallen die niet voldeden aan de Europese Voedselveiligheidswetgeving. 617 vormden een serieus risico voor de voedselveiligheid. Dit blijkt uit het RASFF-jaarverslag 2011.

Vervolgcontroles voedselveiligheid

Bij verreweg de meeste meldingen of notificaties van voedselveiligheidsrisico’s ging het niet om nieuwe gevallen (3812), maar om zogeheten vervolgcontroles hierop (5345). ‘Dit toont de verhoogde effectiviteit van het systeem aan. Betere detectie en meer uitgebreide vervolgcontroles’, zo meldt het RASFF-jaarverslag.

In RASFF wisselen autoriteiten van de Europese Unie gegevens uit over voedselveiligheidsrisico’s in de hele voedselketen. Daarbij maken ze onderscheid tussen drie soorten meldingen: diervoeder, voeding en materialen waarmee voedingsproducten in contact komen.

Meer meldingen pesticiden

Het aantal originele RASFF-meldingen steeg met 13,5% ten opzichte van 2010 tot 3812, tezamen met de vervolgmelding kwam de stijging uit op 6,7%. De groei in het aantal meldingen heeft te maken met de EHEC-crisis die Europa vorig jaar teisterde en een groeiend aantal notificaties van pesticiden.

De Europese Commissie spreekt van een “scherpe stijgingen” in de meldingen van het aantal gevallen pesticide residuen op voedingsmiddelen. Een ruime meerderheid van de producten kwam van buiten de EU. ‘Slechts’ 46 van de in totaal 363 notificaties was afkomstig uit de Europese landen zelf.

Controles EU grenzen

Voedselveiligheidsautoriteiten controleren meer en strenger op producten van buiten de EU. De helft van de food en feed meldingen ontdekten ze bij de Europese buitengrenzen. Het RASFF-systeem informeert de landen van oorsprong en verzoekt hen dringend maatregelen te nemen zoals het blokkeren van export en het intensiveren van controles.

Lessen voedselveiligheid

Door de EHEC-crisis, maar ook door het incident in het Japanse Fukushima waar radioactiviteit vrijkwam, leerde de EC een aantal belangrijke lessen. Zo komen er specifieke regels voor de productie van zaden en kiemgroenten, moet coördinatie in crisiscommunicatie verbeteren en moet de traceerbaarheid beter, aldus de EC.

Lees VMT online:
Poolse zoutaffaire verhoogt waakzaamheid Europese voedselveiligheid
Geen verhoogde radioactiviteit op lading schepen in Japan
Weer EHEC gevallen in Duitsland