Europees Parlement wil harde maatregelen tegen voedselfraude

, 21 oktober 2013 10:20 | Maurice de Jong

Niet alleen moet Europa harder optreden tegen voedselfraude, het moet het probleem ook slimmer aanpakken, concludeert CDA-Europarlementariër Esther de Lange, voedselrapporteur van het Europees Parlement.

Eind vorige week presenteerde De Lange een rapport over voedselfraude in het Europarlement.

Gezondheid voedsel

“De Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten hun focus, beleid en controles uitbreiden van uitsluitend gezondheidsaspecten naar alle gevallen van voedselfraude”, zegt De Lange op de website van het CDA.

De focus ligt teveel op gezondheid, vindt de politica, daarom belanden andere fraudegevallen onder de radar. “De oogkleppen moeten zo snel mogelijk af.”

Olijfolie en biologische producten

Fraudegevoelige producten zijn olijfolie, vis en biologische producten, meldt het rapport. Fraudeurs slaan, logischerwijs toe waar de pakkans klein is en de winst groot. In toenemende mate laat ook de georganiseerde misdaad zich in met voedselfraude, hoorde De Lange.

Een aantal risicofactoren vergroten de kans op gesjoemel met voedsel. Eén element zijn de grote verschillen in tussen EU-lidstaten in controle en handhaving. Het vrijblijvende karakter van gegevensuitwisseling en opsporing in de Unie plus de toegenomen complexiteit in de voedselketen vormen de andere risicofactoren.

Voedselfraudeurs ontmoedigen

Fraudeurs ontmoedigen door de pakkans te vergroten ziet EP-rapporteur Esther de Lange als essentieel om het gerommel met voedsel tegen te gaan. Minder voorspelbare controles, hogere sancties en het intrekken van vergunningen als bedrijven fout op fout stapelen, stelt ze voor als maatregelen die genomen dienen te worden.

Verder pleit de CDA-Europarlementariër voor betere samenwerking van EU-landen bij grensoverschrijdende voedselfraude en uitbreiding van de rol van de Food and Veterinary Office (FVO).

Ze moedigt voedingsbedrijven aan verantwoord in te kopen en fraude te melden aan de autoriteiten.

Lees VMT online:
Dossier paardenvleesschandaal