Europees Parlement: ban import niet-duurzame palmolie uit

Brussel (België), 10 maart 2017 12:37 | Maurice de Jong

De milieucommissie van het Europees Parlement wil een einde maken aan de negatieve milieu-impact veroorzaakt door de productie van niet-duurzame palmolie. Die zorgt namelijk voor ontbossing.

Dit stellen europarlementariërs (MEP’s) van de Commissie voor Milieu, Gezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) in een niet-bindend rapport. Ze willen het gebruik van biobrandstoffen en plantaardige oliën die ontbossing veroorzaken helemaal uitbannen met 2020 als uiterste deadline.

Ontbossing en mensenrechten

“We willen een open debat met alle belanghebbenden om de productie van palmolie duurzamer te maken, zonder dat er ontbossing plaatsvindt of dat mensenrechten worden geschonden”, zegt Kateřina Konečná die het rapport over verduurzaming van palmolie publiceerde.

Certificering duurzame palmolie

Ook streven de europarlementariërs naar één certificeringssysteem voor alle duurzame palmolie. Het Europees Parlement is op de hoogte is van het bestaan van vrijwillige schema’s, zoals RSPO, maar dat is niet genoeg. “Deze schema’s liggen regelmatig onder vuur en ze zijn bovendien verwarrend voor consumenten. Daarom willen wij één certificeringssysteem dat garandeert dat er alleen duurzame palmolie op de Europese markt komt.”

Traceerbaarheid

De Europese Commissie moet aandringen op betere traceerbaarheid van palmolie die op de Europese markt komt. Ook zou de Commissie totdat er één certificeringsschema is, meerder importtarieven moeten overwegen afhankelijk van de mate van duurzaamheid van de palmolie, stelt de milieucommissie van het Europees Parlement.

RSPO

De Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) juicht het initiatief van het EP toe. Het verduurzamen van de palmolieproductie is een wereldwijde uitdaging. Samenwerking met belanghebbenden is daarbij essentieel om te zorgen voor optimale impact, benadrukt de multistakeholderorganistie.

“Het nastreven van hogere certificeringsstandaarden is belangrijk. Maar net zo essentieel is om ervoor te zorgen dat bedrijven hun beloften voor verduurzaming nakomen en daarbij gebruik maken van de bestaande certiceringsschema’s van RSPO en RSPO NEXT”, reageert Danielle Morley, Europees directeur van RSPO.

Vraag duurzame palmolie

Ook wijst ze erop dat de vraag naar duurzame palmolie omhoog moet. Die ligt namelijk zo’n 50% achter op het aanbod.

In de week van 3 tot 6 zal het gehele Europees Parlement in Straatsburg stemmen over het voorstel van de milieucommissie om de verduurzaming van palmolie een verdere impuls te geven.